Bookmark and Share

FLÍDR s.r.o. Široký Důl

Vydáno dne 17. 08. 2014 (9991 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl si Vás dovolují pozvat na XVI. ročník recesní soutěže ”O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina” v požárním útoku který se koná v sobotu 25.10 2014 v 8,30 hod.


Organizační zabezpečení soutěže

http://www.firesport.eu/soutez-siroky-dul-2014-10-25-5878.html 

Místo konání: areál firmy FLÍDR s.r.o. Široký Důl

 

Kategorie: muži, ženy, senioři nad 35 let - v družstvu může být 1 soutěžící mladší než 35 let avšak starší než 30 let.

 

Časový harmonogram:

do 8,00 hod – uzavření startovní listiny, sestavuje pořadatel podle telefonických přihlášek. Startovní listina bude zveřejněna a aktualizována v diskuzi na www.firesport.eu  a na facebooové stránce soutěže.

od 8,30 hod – slavnostní zahájení recesní soutěže

cca 9,00 hod- požární útoky-ženy

cca 11:15 požární útoky -senioři

cca 11:45 požární útoky-muži

Vyhlášení výsledků proběhne do 30 min po skončení posledního útoku mužů.

 

Rezervace pořadí:

Je možná pouze telefonicky a to na telefonním čísle 737785812. Rezervovat místo si můžete od 31.8 2014 od 13:00 až do naplnění kapacity závodu cca 200 družstev.

Dřívější hovory nebudou akceptovány.

 

Dráhy:

soutěž bude probíhat ze dvou základen, očíslování drah bude provedeno losem před zahájením soutěže. Povrch asfaltový s odtokem vody

Časomíra:

elektronická, se zobrazením na světelné tabuli – SDH Lubná – Pavel Uher

Startovné:

Vzhledem k obrovskému zájmu soutěžních družstev je systém přihlašování takový, že se každé soutěžní družstvo nejdříve zaregistruje na telefonním čísle 737785812, kde mu bude potvrzeno přihlášení. Následně zašle každý zaregistrovaný tým 500Kč na účet 158179055\0300 a do zprávy pro příjemce jasně napíše tým, za který zálohu na startovné platí (např. sdh siroky dul muzi A). Jiná platba (hotovost, poukázka) nebude akceptována.

Uzávěrka plateb bude 8. 10. 2014. Týmy, které do této doby nezaplatí startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuty a start nabídnut náhradníkům v pořadí. Po absolvování svého požárního útoku bude každému týmu vráceno 300kč v hotovosti. V případě neúčasti celá částka propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Pojištění:

soutěž je pojištěna u HVP. Soutěžící jsou pojištěni na základě členství v SH ČMS. Účast soutěžících na vlastní nebezpečí, zodpovídá vedoucí družstva. Přetlakový ventil bude k dispozici na základě vyžádání vedoucího soutěžního družstva.

Pravidla soutěže:

Požární útok dle pravidel Extraligy ČR – muži i ženy 2 hadice B

Provádí se na sklopné terče přes otvor 50 mm.

Hadice: plošné měření šířky-C min 65mm – průměr 42 mm !!!!

B min 100 mm - bude měřeno před zahájením útoku.

Délka hadic -20m+/-1m – bude měřena libovolná hadice po skončení útoku.

Doba přípravy základny - 3 minuty. Mezi zuby koncovek musí projít arch papíru.

Zvláštní podmínky: Je umožněn start B-týmů. Soutěžící může nastoupit ve své kategorii pouze v jednom požárním útoku, tj. nemůže nastoupit ve vlastním druhém, ani v dalším cizím týmu.

 

V případě startu dvou týmů z jednoho sboru musí nastoupit všech 14 soutěžících k označení. Výjimky-např. v případě pozdního příjezdu se nepovolují.

Případné dotazy: tel. 737785812 e-mail : jakub.paulicek@seznam.cz 

 

Nashledanou s Vámi se těší pořadatelé ze „Širocka“


Zdroj: jakub.paulicek@seznam.cz