Bookmark and Share

Globus Cup Junior 2014–VIII ročník

Vydáno dne 18. 04. 2014 (4468 x přečteno)

SDH Úněšov a Hasiči Plzeň - Košutka O pohár Starosty městského obvodu Plzeň 1. 
v dětských požárních útocích neděle 4. května 2014 od 10.00 Na travnaté ploše u Hypermarketu GLOBUS.Propozice:

Globus Cup Junior 2014–VIII ročník

soutěžní program:

do 9.00 prezentace družstev
10.00 start závodu
13.00 doprovodný program : skákací hrad
dětské soutěže

- Pravidla dle Hry plamen pro kategorii starší a pro kategorii mladší dle OZ Plzeň – sever .(s vyjímkou startu ve druhém kole. Při velkém počtu přihlášených družstev bude počet do druhého kola omezen, pravidlo o postupu do druhého kola bude vyhlášeno před startem prvního kola)
- Kategorie starší:
- plní 7 členů družstva MH. Provedení discipliny dle směrnice hry Plamen.
- jednotné nářadí, které dodá pořadatel:přetlakový ventil, proudnice, motorová stříkačka
- terče průstřikové,
- čas na přípravu 4minuty
- v případě poškození stroje bude tento vyměněn za jiný a družstva, která provedla pokus s původním strojem nebudou svůj pokus již opakovat

- družstvu, které poškodilo stroj se započítá neplatný pokus
- čerpadlo musí být zavodněno do 30 s od povelu startéra a útok ukončen do 60 s, v případě nedodržení časového limitu se útok hodnotí jako neplatný pokus

 

Kategorie mladší:
- plní 5-ti členné družstvo.
- provedení discipliny dle směrnice hry Plamen, s omezením pouze na 1 hadici B(útočné vedení s použitím jedné hadice B,rozdělovače,dvou hadic C a proudnice C pro první útočný proud, ,dvou hadic C a proudnice C pro druhý útočný proud). Obsluhu PMS provádí vedoucí družstva, nebo osoba jím pověřená (starší 18 let, s použitím ochranné přilby).
- jednotné nářadí, které dodá pořadatel:přetlakový ventil, proudnice, motorová stříkačka
- družstvo má možnost použít svoje savice. Výměna musí být provedena v době určené na přípravu základny. Bezprostředně po ukončení pokusu musí být základna uvedena do původního stavu.
-terče průstřikové,
-čas na přípravu 4minuty

- v případě poškození stroje bude tento vyměněn za jiný a družstva, která provedla pokus s původním strojem nebudou svůj pokus již opakovat


- Závody budou probíhat na dvou základnách,jako první bude startovat kategorie starší a potom kategorie mladší
- Časomíra elektronická
- Terče průsřikové
- Podání protestu se provádí podle pravidel Hry plamen s podmínkou složení finanční částky ve výši 200,-Kč. (v případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele)
- Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu
- Občerstvení zajištěno
- Startovné 100,-Kč, placeno při prezentaci


Zdravotní služba je zajištěna pořadatelem

Přihlášky


Kontaktní osoby
Daniel Štěpán
Úněšov 23, 330 38
Mobil: 605 372732
Email: dan.stepan@seznam.cz 

Josef Sak
Komenského 75, 323 16 Plzeň
Mobil: 604 575 141
Email: sakjosef@gmail.com