Bookmark and Share

Memoriál Míly Pytlíka - 2013

Vydáno dne 28. 09. 2013 (3778 x přečteno)

Vážení přátelé, kamarádi hasiči, V tradičně pozdním podzimním termínu si dovolujeme Vás pozvat k poslednímu soutěžnímu klání tohoto roku, kterým je IV. ročník „Memoriálu Míly Pytlíka - 2013“ v Plzni.


Místo konání :
Areál u stanice HZS Pk PS Košutka u Globusu (výpadovka Plzeň – K. Vary)

Datum konání :
sobota 2. listopadu 2013

Soutěžní družstva :
sedmičlenná družstva mužů a žen – členů SDH nebo příslušníků/zaměstnanců HZS

Presentace :
soutěžících je od 9.00 do 9.30 hod, v 9.50 hod proběhne porada velitelů soutěžních družstev a v 10.00 hod bude soutěž zahájena prvními duely soutěžních útoků. Při prezentaci bude vybíráno startovné 150,-Kč za družstvo.

Startovní pořadí :
určí pořadatel dle pořadí při přihlášení

Důrazně žádáme všechny účastníky o respektování zákazu jízdy i parkování vozidel na trávě – porušením můžete pořadatelům způsobit velmi vážné problémy (až zrušení konání soutěže)!!!
Parkování je povoleno na vyhrazeném parkovišti u Globusu dle pokynů pořadatelů. Přihlášku je nutné s kompletními údaji, zaslat na email či osobně předat nejpozději do 30.10. 2013.

na e-mail :
hasicibolevec@seznam.cz

Telefonní spojení :
724182445

Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel a družstvům nebude umožněna účast, neudělí-li velitel soutěže z vlastního rozhodnutí výjimku.

 

pravidla_memorial_2013.pdf


Zdroj: Roman Nistor