Bookmark and Share

Memoriál Vendulky Fránové

Vydáno dne 23. 04. 2016 (4133 x přečteno)

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE pořádá XIV. ročník celorepublikové dorostenecké soutěže  „v běhu na 100 metrů překážek“ v rámci Memoriálu proběhne závod „ ve výstupu na cvičnou věž „ pro kategorii DOROSTENCI a DOROSTENKY 13 – 18 let, dle pravidel SFPS (Světové federace požárního sportu)


 Místo konání                stanice HZS Pk, U Hasičů 1, Plzeň – Košutka - směr Karlovy Vary
Datum konání              v sobotu, 7. května 2016, od 9,00 hodin
Kategorie :                    -  jednotlivci dorostenky a dorostenci třech věkových kategorií dle pravidel pro celoroční činnost dorostu SH ČMS ročník 2015 – 2016. (mladší dorost - ročníky 2002 - 2003, střední dorost - ročníky 2000 - 2001, starší dorost - ročníky 1998 – 1999)
Provedení soutěže

Jednotlivci 100m                  Každý závodník zaběhne dva pokusy v základním kole.

Do finále postupuje 8 nejrychlejších dorostenců a dorostenek bez rozdílu věkové kategorie, kteří se utkají vyřazovacím způsobem na jeden pokus:   1. s  8., 2. se 7, 3.se 6. a 4. s 5. Vítěz každého rozběhu postupuje do superfinále. Zde se utká vítěz 1. rozběhu s vítězem 4. rozběhu atd. Další postup si zajistí jen první z každého rozběhu. Absolutním vítězem se stává vítěz posledního rozběhu.

          

Věž dorostenci                  věková kategorie 13-14 let startuje bez žebříku (tento je zavěšen na věži), a provádí výstup jen do prvního patra věže a zález, kde musí oběma nohama, sešlápnou časomíru.

Věková kategorie 15-16 let startuje se žebříkem, provádí zápich, výstup do prvního patra a zález, kde musí oběma nohama sešlápnout časomíru
věková kategorie 17-18 let startuje s žebříkem, provádí zápich, výstup do druhého patra a zález, kde musí oběma nohama sešlápnout časomíru

                                                                                                                                                         

Věž dorostenky            všechny věkové kategorie startují bez žebříku (tento je zavěšen na věži), a provádí výstup jen do prvního patra věže a zález, kde musí oběma nohama sešlápnout časomíru

 

Technické provedení   - disciplíny budou probíhat ve dvou drahách na tartanovém povrchu
        - provedení dle pravidel pro celoroční činnost dorostu SH ČMS s ohledem na OZ soutěže. Tretry jsou povoleny.

- dráha, překážky, oblečení, přilba, rozdělovač, hadice a proudnice musí odpovídat pravidlům pro celoroční činnost dorostu SH ČMS.

- žebříky pro výstup na věž dle pravidel požárního sportu – je možné zapůjčit u pořadatele!!!

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly nářadí po ukončení pokusu!

 

Přihlášky, prezence        Přihlásit se může závodník sám nebo prostřednictvím organizace              na přiloženém tiskopise. Při prezenci je nutné zaplatit startovné. Startovné činí 50,-- Kč za jednoho závodníka. Po ukončení prezence bude soutěžícím předána startovní listina. Závodníci startující v obou disciplinách provádějí prezenci v 8,00 – 9,00 hodin. Ostatní dle níže uvedeného časového rozpisu.

 

Časový průběh                 Uvedený v těchto propozicích je pouze orientační, proto musí každý závodník sledovat průběh soutěže, aby nezmeškal nástup k plnění disciplín

8.00

-

9.00

-          prezence dorostenci a dorostenky (výstup na věž)

8.30

-

9.15

9.45

-         trénink věž

-         prezence dorostenky, mladší a střední dorostenci 100m

9.30

-

 

-         rozběhy dorostenců a dorostenek věž, trénink dorostenky 100m, mladší a střední dorostenci 100m, prezence dorostenci 100 m

 

 

 

-         rozběhy dorostenky 100 m (mladší, střední, starší)

 

 

 

-         trénink a rozběhy dorostenci 100 m

 

 

 

-         finálové rozběhy dorostenci, dorostenky

 

 

 

-         vyhlášení výsledků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská prohlídka       Vysílající organizace a každý závodník zodpovídá za to, že startuje zdráv. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

 

Startovní čísla                  Startovní čísla budou závodníkům předána po ukončení prezence. Závodníci jsou povinni odevzdat startovní čísla neprodleně po ukončení druhého pokusu. V případě, že k plnění disciplíny nenastoupí, jsou povinni odevzdat startovní číslo ihned.

 

 

Občerstvení                       Je zajištěno na vlastní náklady v bufetu, který je umístěn na cvičišti.

 

Cestovné                             Všichni startující a jejich doprovod cestují na náklady vysílající organizace. Ubytování pořadatelé nezajišťují.

Protesty                         - podání protestu se provádí dle pravidel pro celoroční činnost dorostu SH ČMS s podmínkou složení finanční částky ve výši 200,-Kč.

- v případě neoprávněného protestu propadá tato částka ve prospěch pořadatele.

 

Výsledková listina           bude účastníkům k dispozici po ukončení závodu, případně zaslána po dohodě s pořadateli.

 

Vyhodnocení 100m         bude provedeno do 15 minut od ukončení posledního rozběhu

- 1. – 3. místo v  kategorii obdrží medaili, diplom + věcné ceny minimálně do 5. místa

- závodníci ve finále v obou kategoriích obdrží finanční odměnu

 

Vyhodnocení věž             1. – 3. místo v každé kategorii obdrží medaili + diplom

 

 

Přihlášky je nutno posílat do 30. dubna 2016!!!

 

    na e-mail:  jaroslavfrana@volny.cz  

 

     mobil:      724 181 189          Jaroslav Frána

 

   telefon - fax:      377  270  333       SH ČMS OSH Plzeň - sever

                         

 

 

 

           Jaroslav Frána v.r.                                         Alena Foldová v.r.

náměstek starostky OSH Plzeň – sever                   starostka OSH Plzeň - sever