Bookmark and Share

O POHÁR OBCE ZAHNAŠOVICE

Vydáno dne 25. 07. 2014 (4497 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů Zahnašovice Vás srdečně zve na III.ročník pohárové soutěže zařazené do Podhostýnské hasičské ligy.


Datum a místo konání:
SOBOTA 2.8.2014 od 13:00 na fotbalovém hřišti. Nástup soutěžních družstev 12:45 !!!

Disciplína:
Soutěž proběhne dle platné “Směrnice hasičských soutěží“ vydané SHČMS a těchto pravidel.V případě jejich odlišností se použijí pravidla s dodatky Podhostýnské hasičské ligy pro rok 2014.

Kategorie:
MUŽI 3B , ŽENY 2B

Startovné:
150,- Kč

Povrch trati:
travnaté hřiště, kolem základny zámková dlažba (tretry povoleny)

MUŽI ŽENY

1.místo: pohár + 1000Kč + sele 1.místo: pohár + 700Kč + sele
2.místo: pohár + 800 Kč 2.místo: pohár + 500Kč
3.místo: pohár +600 Kč 3.místo: pohár + 300Kč
4.místo: 300 Kč 4.místo: 100Kč
5.místo: 100Kč

Celý den bude probíhat týmová soutěž v pití piva ze skleněného sudu za pomoci brček.

Pravidla:
Tým složený z 5ti závodníků zaujme místa ve vytyčeném prostoru kolem stolu. S rukama za zády vyčkají na startovní pokyn rozhodčího. Poté každý uchopí jedno brčko do úst a saje dokud se pivo ve válci nedostane pod vyznačenou rysku. Čas je měřen stopkami. Obsah válce je cca 5-6piv.

Nejrychlejší čas :
Tým Rozhodčích 16,84 sec v roce 2012.

Kontakt:
Miklík Petr – velitel JSDH Zahnašovice 777637948

Možno přihlášení telefonicky nebo na www.firesport.eu  v pozvánkách a rezervacích.


A - Soutěž v požárním útoku kategorie muži a ženy dle platné "Směrnice hasičských soutěží" vydané SHČMS a těchto pravidel. V případě jejich odlišností se použijí pravidla PHL v požárním útoku:

1. stroj nemusí být nastartován
2. použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. Jednotný seřízený ventil na 1,2MPa i s odtokovou hadicí dodá pořadatel.
3. sportovní hadice "C-42" min. šířka 65 mm; "B-65" min. šířka 100 mm, minimální délka hadice 19 m
4. půlspojky hadic a spojky savic a koše se nesmí vzájemně dotýkat a musí mezi nimi projít list papíru
5. rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran
6. proudnice vlastní - průměr vstřikové trubice 12,5 - 13 mm, proudnice se může při stříkání dotýkat země
7. Soutěžící nesmí překročit čáru stříkání, čára je nedotknutelná
8. koš musí mít funkční klapku ovládanou z vnější strany koše a musí mít mřížku se světlostí oka max. 10x10 mm
9. koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš např. do vodního zdroje a následně byl našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením
10. přívodní sací vedení nemusí být sešroubováno
11. soutěžní tým má právo, na možnost, aby v průběhu jeho pokusu nebyla dopouštěná voda do kádě. Tuto žádost oznámí rozhodčímu na základně, který žádost předá pořadateli. V případě oznámení a žádosti o nedopouštění vody do kádě v průběhu útoku, neplatí případný protest, pro nedokončení útoku z důvodu nedostatku vody.
12. na dráze jsou přípustné pouze jednotné značky (18-ti metrové muži, 17,5 metrové ženy, měřeno od čáry stříkání)
13. sklopné terče s elektronickou časomírou a velký display
14. v případě závady časomíry a následném měření stopkami, nebudou výsledky kategorie započítány do PHL
15. se soutěžním družstvem může být u základny navíc pouze jeden, vestou označený vedoucí, který nesmí fyzicky zasahovat do přípravy družstva! Pouze družstvu žen smí pomoci s umístěním stroje na základně.
16. čas na přípravu základny – max. 5 minut – na pokyn rozhodčího
17. připravenost základny osvědčí rozhodčí zvednutím praporku a soutěžící již nesmí provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. To se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu. Pokud by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládání), smí jeden člen družstva tomuto zabránit. Oprava nářadí není možná!
18. základna a její okolí je ponecháno volné k tréninku, dokud rozhodčí nevyzve první soutěžní tým k přípravě na svůj soutěžní pokus.
19. bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno ke startu na povel startéra „Na místa připravte se…“ je jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně bráno jako špatný start!
20. kategorie ženy 2 B, muži 3 B, případně 2 B dle možnosti pořadatele
21. soutěžní družstvo tvoří 5 – 7 závodníků
22. protest soutěžního družstva se uznává a je přijat jen na oficiálním protokolu, který je schválen radou PHL (ke stažení na webu www.firesport.eu). Tento protest musí být dodán hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od incidentu.
23. soutěžní družstvo si smí půjčit jednoho soutěžícího, a to pouze ve třech soutěžích z celého ročníku PHL, počet půjčení není omezen pro týmy, které nejsou bodovány do seriálu PHL. Soutěžní družstvo zaplatí 100,- Kč za každé půjčení (platí pro všechna soutěžní družstva). Soutěžící může v jednotlivé soutěži startovat pouze za jedno „cizí“ družstvo. Půjčený závodník, který nastupuje v půjčeném družstvu, nastupuje v dresu svého družstva. Při účasti dvou družstev jednoho SDH v kategorii, bude druhé družstvo pro kontrolu označeno při startu prvního.
24. na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna družstva v minimálním počtu 4 zástupců v dresech, k vyhodnocení soutěže minimálně jeden zástupce družstva v dresu, jinak družstvo nezíská body do PHL
25. příjezd družstev žen je povinný nejpozději do ukončení posledního útoku mužů (mimo soutěže mužů na 2B)
26. soutěžní družstva mimo PHL se mohou přihlásit nejpozději do zahájení posledního útoku dané kategorie
27. body do PHL získají za platný pokus společně družstva kroměřížského okresu a také další soutěžní družstva, po řádně vyplněné a podepsané žádosti o zařazení do PHL aktuálního ročníku, rozdělení bodů vypadá následovně…

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-x
Muži 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ženy 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1

28. při rovnosti dosaženého výsledného času, o rozdělení bodů rozhoduje druhý terč.
29. průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na www.firesport.eu (v záložce Podhostýnská hasičská liga). Tyto údaje budou oficiální. Celá pravidla PHL a další informace naleznete na www.firesport.eu Pohárové soutěže zařazené do 13. ročníku PHL pro rok 2014

Datum Čas Místo Trať Kontakt na pořadatele – rada PHL Telefon
So 17.5 13:30 Počenice 3B Pavel Přecechtěl, Počenice 198, 768 33 Morkovice 775 189 934
So 24.5 13:00 Ludslavice 3B Radomír Kojecký, Ludslavice 25, 768 52 Míškovice 732 804 442
So 31.5 11:00 Karolín 3B Daniel Ondra, Karolín 81, 768 21 Kvasice 721 117 964
So 7.6 13:00 Rychlov 3B Hana Vašinová, Chaloupky 43, 768 61 Bystřice p/H 739 418 273
Ne 22.6 10:00 Tučapy 3B René Jašek, Tučapy 142, 769 01 Holešov 775 517 615
So 19.7 13:00 Roštění 3B Petr Lajda, Roštění 63, 768 43, Kostelec u Holešova 608 473 597
Ne 20.7 10:00 Nová Dědina 3B Karel Strýc, Nová Dědina 145, 768 21 Kvasice 776 048 220
So 2.8 13:00 Zahnašovice 3B Petr Miklík, Zahnašovice 111, 769 01 Holešov 777 637 948
So 9.8 13:00 Podhradní Lhota 3B Zdeněk Žejdlík, Podhradní Lhota 177, 768 71 775 034 725
So 16.8 11:00 Nětčice 2B Pavel Žůrek, Nětčice 34, 768 02 Zdounky 773 186 778
So 23.8 14:00 Loukov 3B Tomáš Olivík, 768 75 Loukov 736 729 554
Ne 31.8 10:00 Vítonice 3B Ondra Fiurášek, Vítonice 32, 768 61 Bystřice p/H 777 775 144
So 6.9 11:30 Pravčice 3B Jiří Možíš, Pravčice 204, 768 24 733 375 515

Změna termínů a soutěží vyhrazena