Bookmark and Share

O putovní pohár hory Prašivé

Vydáno dne 20. 07. 2014 (4819 x přečteno)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYŠNÍ LHOTY Vás srdečně zve na 19. ročník v požárním útoku která je zároveň VI. kolem 10. ročníku Beskydské ligy


Soutěž se uskuteční 26. července 2014 v kulturním areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách

( GPS: N 49.644452 E 18.483138 )

Kategorie:

muži, ženy

Prezentace:

12:15-12:45 hod.

Nástup a porada velitelů:

12:45-13:00 hod.

Začátek: 13:00 hod.


Nářadí k provedení požárního útoku:


požární stroj PS-8, 12, 16, savice 2ks - 2,5 m /± 0,05m/, průměr 110 mm, sací koš s funkční zpětnou klapou, hadice „B“2 ks -min.65 mm, hadice „C“4ks-min.38 mm, proudnice „C“ 2 ks,rozdělovač -1 ks, 2ks klíč-není podmínkou.


Soutěž probíhá dle pravidel Beskydské ligy. Viz. www.beskydskaliga.info/pravidla.php 

Počet členů družstva: max. 7. Základna 2x2 m dřevěná s výškou 10 cm. Start z jedné strany. Druhou hadici B je nutno před napojením na rozdělovač protáhnout dvěma za sebou jdoucími kruhy. Terén: struska prorostlá trávou, před výstřikem stoupání. Čas měřen elektronicky /jištěn elektronicky nebo stopkami/. V případě shodnosti času /obou proudů/ družstev do třetího místa, bude proveden nový požární útok. Pokus je neplatný v případě nezavodnění čerpadla do 60s, nesestříknutí terčů do 2 minut nebo neprotáhnutí „B“ hadice oběma kruhy. Trať je možno si prohlédnout v 3D grafice na našich webových stránkách v sekci – soutěže-Pohár hory Prašivé.

Startovní pořadí: po tel. domluvě a poté dle příjezdu. Kdo se opozdí, nebo dojde-li k poruše stroje před chystáním na základnu, bude posunut ve startovní listině dle uvážení pořadatele! Každé družstvo soutěží s vlastním nářadím a na vlastní nebezpečí! Putovní poháry jsou majetkem SDH Vyšní Lhoty. Jsou stále putovní a vítězná družstva jsou povinna ho na další ročník soutěže doručit, v případě nekonání dalšího ročníku do roka vrátit, majiteli. V případě jejich poškození se zavazují uhradit 10 000,- Kč/ks. Vítězný tým bude na poháru uveden jmenovitě! Proti verdiktu hl. rozhodčího není odvolání! Soutěž bude vysílána online na www.firetv.cz a na www.sdhvysnilhoty.cz  V případě větší účasti může být čas na přípravu zkrácen na 4 minuty !!!

Startovné za družstvo činí 100,-Kč

Ceny - Muži: Ženy:
1. místo: 1 000,- + putovní pohár + pohár + projížďka 1. místo: 1 000,- + putovní pohár + pohár + projížďka
2. místo: 600,- + pohár 2. místo: 600,- + pohár
3. místo: 400,- + pohár 3. místo: 400,- + pohár
4. místo: 100,- 4. místo: 100,-
5. místo: 100,- 5.místo: 100,-


Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele! Vítězové obou kategorií vyhrávají projížďku v OT 64.
Kontakt a rezervace pořadí: Velčovský Dalibor tel: 604 368 429, e-mail: velcovsky.dalibor@volny.cz 
Na Vaši účast se za SDH Vyšní Lhoty těší
Očadlý Miroslav ml. Muroň Miroslav
velitel starosta
www.sdhvysnilhoty.cz 
Za přispění našich partnerů: