Bookmark and Share

O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina

Vydáno dne 20. 09. 2013 (11221 x přečteno)

FLÍDR s.r.o. Široký Důl & Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl si Vás dovolují pozvat na XV. ročník recesní soutěže ” O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina” v požárním útoku, který se koná v sobotu 26.10 2013 v 8,30 hod.


Organizační zabezpečení soutěže

Místo konání : areál firmy FLÍDR s.r.o. Široký Důl
Kategorie : muži,ženy,senioři nad 35 let- v družstvu může být 1 soutěžící nad 30 let.

Časový plán : do 8,00 hod – uzavření startovní listiny,prezence,startovní listinu sestavuje pořadatel podle došlých přihlášek.Startovní listina bude zveřejněna a aktualizována na www.firesport.eu  a na facebooové stránce soutěže.

od 8,30 hod – 1/ slavnostní zahájení recesní soutěže
od 9,00 hod- 2/ požární útoky-ženy
3/ požární útoky -senioři
4/ požární útoky- muži
5/ vyhlášení výsledků- do30 min po skončení posledního útoku mužů.

Přihlášky :

uzávěrka přihlášek a úhrada startovného do 10.10 2013 Vzhledem k velkému zájmu soutěžních družstev a organizačnímu zajištění budou do soutěže zařazena pouze družstva přihlášená k tomuto datu a zaregistrovaná do 8,00 hod!!!

Dráhy :

soutěž bude probíhat ze dvou základen,očíslování drah bude provedeno losem před zahájením soutěže. Povrch asfaltový s odtokem vody

Časomíra :

elektronická, se zobrazením na světelné tabuli

Startovné :

Vzhledem k obrovskému zájmu soutěžních družstev je systém přihlašování takový, že se každé soutěžní družstvo nejdříve zaregistruje na telefonním čísle 737785812, kde mu bude potvrzeno přihlášení. Následně zašle každý zaregistrovaný tým 500Kč (20EURO) na účet 158179055\0300 a do zprávy pro příjemce jasně napíše tým, za který zálohu na startovné platí (např. sdh siroky dul muzi A). Jiná platba (hotovost, poukázka) nebude akceptována.

Uzávěrka plateb bude 10. 10. 2013. Týmy, které do této doby nezaplatí startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuty a start nabídnut náhradníkům v pořadí. Po absolvování svého požárního útoku bude každému týmu vráceno 300kč v hotovosti. V případě neúčasti celá částka propadá ve prospěch pořadatele.

Pojištění :

soutěž je pojištěna u HVP.Soutěžící jsou pojištěni na základě členství v SH ČMS. Účast soutěžících na vlastní nebezpečí, zodpovídá vedoucí družstva. Přetlakový ventil bude k dispozici na základě vyžádání vedoucího soutěžního družstva.

Pravidla soutěže
Požární útok dle pravidel Extraligy ČR – muži i ženy 2 hadice B Provádí se na sklopné terče přes otvor 50 mm.Proudnice a ostatní materiál vlastní.

Hadice: plošné měření šířky
- C min 65 mm – průměr 42 mm !!!! B min 100 mm
- bude měřeno před zahájením útoku. délka hadic - 20 m +/ - 1 m
- bude měřena libovolná hadice po skončení útoku.

Doba přípravy základny - 3 minuty. Mezi zuby koncovek musí projít arch papíru.

Zvláštní podmínky:

Je umožněn start B-týmů.Soutěžící může nastoupit ve své kategorii pouze v jednom požárním útoku,tzn.,že nemůže nastoupit ve vlastním druhém, ani v dalším cizím týmu.

V případě startu dvou týmů z jednoho sboru musí nastoupit všech 14 soutěžících k označení.Výjimky-např. v případě pozdního příjezdu se nepovolují.

Případné dotazy:
tel. 737785812 e-mail : jakub.paulicek@seznam.cz