Bookmark and Share

October CUP 2016

Vydáno dne 13. 09. 2016 (4755 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů Babice Vás srdečně zve na 8. ročník October Cupu 2016. 


Sbor dobrovolných hasičů Babice Vás srdečně zve na 8. ročník October Cupu 2016

 


Termín: sobota 1. října 2016 v 9:00
Místo konání: hasičské hřiště v Babicích (VS)
Program: do 8:30 prezence, 9:00 start prvního družstva
Dráha: povrch dráhy travnatý, start a základna na betonu
Startovné: 300 Kč
Kategorie: muži, ženy, muži nad 35 let
Pravidla: dle Extraligy ČR v požárním útoku, na 2B s úpravami
Přihláška do soutěže: přihlášení je možno provést pouze emailem: octobercup2016@seznam.cz, v přihlášce je nutno uvést název sboru, okres a kategorii.

Ukončení přihlašování je dne 15. 9. 2016 ve 20:00.
Startovní listina bude zveřejněna 18. 9. 2016
Startovní pořadí určuje pořadatel.
Aktualizace startovní listiny bude provedena po kontrole zaplacení startovného 27.9.2016 .

Startovní listina je omezena na maximální počet 120 družstev . Náhradníci budou vkládáni v případě odhlášení nebo vyřazení družstev .
Družstva soutěží na vlastní nebezpečí !!!!

PRAVIDLA
Startovní pořadí: Oficiální startovní listina bude uzavřena a zveřejněna ve čtvrtek 27. 9. 2016 ve 20:00
Prezentace :
Družstva musí potvrdit účast předložením potvrzení o zaplacení startovného :
startovní čísla 1 – 50 do 8:30
startovní čísla 51 - 120 do 10:30 , v opačném případě budou posunuta na konec aktuální startovní listiny
Výpis úprav pravidel :
- Sací potrubí dvoukanálové ( u motorů TAZ nelze použít osmikanálovou hlavu )
- Maximální světlost oka koše je 10x10mm - nebude brán zřetel ...výstupky na klíč - nebude brán zřetel
- podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.
- hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice"B65" min. šířka 100 mm. Délka hadic je minimálně 19m .
- mezi ozuby půlspojek musí projít papír !!!
- rozdělovač s funkčními uzávěry
- průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm.
- ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu ( tzv. skořápky nelze použít !! )
- bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa připravte se…“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním). Po tomto povelu nelze již provádět úpravy materiálu na základně ani za cenu „ ulitého startu „ .
- žádný soutěžící na této soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu , týká se rozdílných kategorií !!!
- Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra
- U družstev žen může vedoucí pomáhat pouze při přípravě soutěžního stroje na základně, to znamená, že nesmí chystat jiný materiál .
- délka přípravy na základně je podle počtu přihlášených družstev : 3 minuty
- Obě kategorie na 2 x B65 + 4 xC42
- U startu týmů A a B budou nastoupeny u startu oba týmy
- U družstev nad 35 let není povolen start ani jednoho mladšího člena
- Čas na provedení požárního útoku je omezen na max. 30s od startu
- Kopačky nejsou povoleny !!!!
- Tretry – délka hřebů max. 6 mm .
Účast soutěžících je na vlastní nebezpečí !!! Za použitý materiál a techniku zodpovídá vedoucí družstva. Přetlakový ventil bude k dispozici na základně . Na základě vyžádání vedoucího soutěžního družstva při prezentaci bude připraven k pokusu

Platba bankovním převodem :
SDH Babice
Československá obchodní banka a.s. Praha
246 163 715 / 0300
BIC : CEKOCZPP
IBAN : CZ52 0300 0000 0002 4616 3715
Zpráva pro příjemce : SDH XYZ – 1x ( 2x;.... )

Platba poštovní poukázkou viz příspěvek v diskuzi.
Zahraniční účastníci a náhradníci , vložení do startovní listiny , platí startovné na místě při prezenci.