Bookmark and Share

Podmínky kvalifikace jednotlivců

Vydáno dne 02. 02. 2014 (4824 x přečteno)

Upozornění na možnost kvalifikace jednotlivců v běhu na 100m překážek muži a ženy a výstup na věž pro MČR profesionálních a dobrovolných hasičů České Budějovice 27. – 29. 6. 2014 


Vážení sportovní přátelé. Začala sportovní sezóna roku 2014. I v tomto roce bude SH ČMS pořádat postupové soutěže v požárním sportu od základních kol, až po mistrovství České republiky, které se uskuteční v Českých Budějovicích 27. 6. – 29. 6. 2014. Na toto MČR do disciplíny běh na 100 m překážek a věž dobrovolných hasičů se lze kvalifikovat i samostatně bez účasti v závodě družstev. Případné informace podá ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický na mailu: aulicky@dh.cz  , tel.: 606690376.

Podmínky pro disciplína 100m překážek:

Na MČR 2014 do disciplíny běh na 100 m překážek dobrovolných hasičů se lze kvalifikovat i samostatně bez účasti v závodě družstev. Právo startu má nejlepších 10 mužů a 10 žen (z níže uvedených závodů) + 5 závodníků a 5 závodnic s udělenou divokou kartou ÚORHS.
Závody ze kterých se počítají výsledky: Hala Jablonec nad Nisou 5. 4. 2014, Českého poháru 2014 v Praze 10. 5. 2014 a v Ostravě 31. 5. 2014. Uvedené se ale netýká závodníků, kteří postoupili a budou tak startovat na MČR 2014 v soutěži družstev a to jak v kategorii dobrovolných hasičů, tak mezi rofesionálními hasiči. Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2014 budou startovat za družstva, se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo startu bude mít vždy 10 mužů, 10 žen.. Možnost postupu dále neplatí pro ty závodníky, kteří v průběhu roku budou v Halové soutěži Hala Jablonec nad Nisou a Českém poháru 2014 startovat za HZS. Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz  a www.stovky.cz  a to po zpracování všech došlých přihlášek družstev, které postoupí na MČR z krajských soutěží. Předpokládaný termín zveřejnění je 23. 6. 2014. Závodník se dále bude řídit propozicemi MČR 2014. K dispozici budou na www.dh.cz. Do 25. 6. 2014 zašle na aulicky@dh.cz  vyplněnou přihlášku (příloha 2) a v sobotu 28. 6. 2014 se dle časového plánu dostaví s kopií přihlášky k prezenci v místě konání závodů.


Podmínky pro disciplínu výstup na věž:

Na MČR 2014 bude umožněn start v disciplíně výstup na věž také mužům z řad dobrovolných hasičů bez návaznosti na soutěž družstev HZS ČR a HZS podniků. Právo startovat získají jen ti, kteří budou v průběhu roku startovat na vybraných soutěžích a to za své domovské SDH. Pro rok 2014 se jedná se o tyto soutěže: 3.5. 2014 Karlovy Vary, 30.5. 2014 Ostrava Poruba, 7.6. 2014 Krchleby.
Závodníkovi se sečtou tři nejlepší celkové výsledné časy z výsledkových listin jednotlivých závodů Ligy. Za celkový výsledný čas v závodě se považuje jeden nejlepší dosažený výkon v základním kole závodu. Nejlepších 10 závodníků – pořadí závodníků od nejnižšího součtu časů - získává právo startu v disciplíně výstup na věž. Uvolněná místa závodníků, kteří na MČR 2014 budou startovat za družstva HZS se nahradí dalšími závodníky v průběžném pořadí. Proto platí, že právo startu bude mít vždy 10 mužů a 5 na divokou kartu udělenou ÚORHS.
Seznam závodníků, kteří tímto způsobem získají právo startu, bude zveřejněn na webových stránkách www.dh.cz  , www.stovky.cz  . Předpokládaný termín zveřejnění je 16. 6. 2014.

Závodník se dále bude řídit propozicemi MČR 2014. K dispozici budou na www.dh.cz  . Do 23. 6. 2014 zašle na aulicky@dh.cz  vyplněnou přihlášku (příloha 2) a dle časového plánu se dostaví s kopií přihlášky k prezenci v místě konání závodů.


Zdroj: Ing. Jan Aulický