Bookmark and Share

Poslední káď roku 2017

Vydáno dne 08. 10. 2017 (4191 x přečteno)

Memoriál Míly Pytlíka kterou pořádá Milda Pytlík junior ve spolupráci s MO Plzeň 1, Hasiči Plzeň – Košutka, SDH Úněšov a SDH Bolevec


Datum konání: 11.listopadu 2017
Místo konání: areál za OC Plaza
GPS: 49.7521600N, 13.3686744E
Povrch: asfalt
Prezence družstev: do 8:30 hodin
Začátek soutěže: 10 hodin
Kategorie: muži, ženy


PRAVIDLA soutěže v požárním útoku

Soutěžní disciplínou je požární útok dle níže uvedených pravidel s tím, že prvé pokusy všech družstev jsou hodnoceny jako kvalifikační o postup do šestičlenného finále, současně určí pořadí od 7. místa výše.

Šest družstev s nejlepšími časy prvních pokusů v každé kategorii se zúčastní finále v pořadí od 6 místa k prvnímu s tím, že časy obou pokusů se sčítají a určí pořadí na 1. až 6. místě. V případě rovnosti součtu časů obou pokusů rozhoduje dosažení lepšího času v jednom z pokusů. Pokud v soutěži žen nebude více jak 7 družstev, budou mít všechna družstva žen dva pokusy.

. Všechny soutěžní pokusy proběhnou střídavě na dvou stavech dle určených startovních číslech.


Použité nářadí

- stroj PS 12
- 4 ks savic 1,6 metru DN 110 se šroubením, nesešroubované a nesmí přesahovat obrysy základny
- sací koš
- 2 ks hadice B 75 (19 – 21m) s šířkou ploché hadice min.113 mm
- rozdělovač 4 ks hadice C 52 (19 - 21m) s šířkou ploché hadice min. 79 mm
- 2 ks proudnice C 52
- dle potřeby až 4 ks hákových nebo universálních klíčů

Požárního útoku se bude provádět dle pravidel požárního sportu s těmito úpravami

družstvo libovolnou činností vytvoří ze 4 savic a sacího koše přívodní vedení (sací koš musí být před ponořením do vody i po vytažení našroubován), kategorie muži požární útok provádí na dvě „B“ požární útok se provádí na průstřikové terče mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťka 1mm)

rozměr : základna střed – přední hrana kádě = 5,6 m

Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem (vzdálenost mezi značkami 17,5,m)

Přihlášení k soutěži :
Tel.: Miloslav Pytlík 606 614 713, Daniel Štěpán 605 372 732

Email.: mpytlik@seznam.cz