Bookmark and Share

Pozvánka na hasičskou soutěž

Vydáno dne 06. 11. 2015 (4817 x přečteno)

 Poslední káď roku 2015 „Memoriál Míly Pytlíka“ kterou pořádá Milda Pytlík junior ve spolupráci s Hasiči Plzeň - Košutka a SDH Úněšov


Datum konání: 21.listopadu 2015
Místo konání: areál za OC Plaza
GPS: 49.7521600N, 13.3686744E
Povrch: asfalt
Prezence družstev: do 9:30 hodin
Začátek soutěže: 10 hodin
Kategorie: muži, ženy

 

PRAVIDLA soutěže v požárním útoku

Soutěžní disciplínou je požární útok dle níže uvedených pravidel s tím, že prvé pokusy všech družstev jsou hodnoceny jako kvalifikační o postup do šestičlenného finále, současně určí pořadí od 7. místa výše.

Šest družstev s nejlepšími časy prvních pokusů v každé kategorii se zúčastní finále v pořadí od 6 místa k prvnímu s tím, že časy obou pokusů se sčítají a určí pořadí na 1. až 6. místě. V případě rovnosti součtu časů obou pokusů rozhoduje dosažení lepšího času v jednom z pokusů. Pokud v soutěži žen nebude více jak 7 družstev, budou mít všechna družstva žen dva pokusy.

Všechny soutěžní pokusy proběhnou střídavě na dvou stavech dle určených startovních číslech.


Použité nářadí

stroj PS 12
4 ks savic 1,6 metru DN 110 se šroubením, nesešroubované a nesmí přesahovat obrysy základny
sací koš
2 ks hadice B 75 (19 – 21m) s šířkou ploché hadice min.113 mm
rozdělovač 4 ks hadice C 52 (19 - 21m) s šířkou ploché hadice min. 79 mm
2 ks proudnice C 52
dle potřeby až 4 ks hákových nebo universálních klíčů

 


Požárního útoku se bude provádět dle pravidel požárního sportu s těmito úpravami


družstvo libovolnou činností vytvoří ze 4 savic a sacího koše přívodní vedení (sací koš musí být před ponořením do vody i po vytažení našroubován),
kategorie muži požární útok provádí na dvě „B“

požární útok se provádí na průstřikové terče

mezi ozuby půlspojek musí projít plastový přípravek (tloušťka 1mm)

rozměr : základna střed – přední hrana kádě = 5,6 m

Na dráze jsou povoleny pouze značky umístěné pořadatelem (vzdálenost mezi značkami 17,5,m)


Přihlášení k soutěži :

Tel.: Miloslav Pytlík 606 614 713
Daniel Štěpán 605 372 732

Email.: mpytlik@seznam.cz 

 

Při prezentaci bude vybíráno startovné 150,-Kč za družstvo.