Bookmark and Share

Propozice hasičské soutěže

Vydáno dne 08. 09. 2015 (5683 x přečteno)

Konané dne 4.10.2015 (neděle) Memoriál IX. ročník Josefa Paška a Josefa HrdonkyPořadatel:
Sbor dobrovolných hasičů Oplot
Místo konání:
Oplot – hřiště TJ Sokol

Účast:
Družstva sborů dobrovolných hasičů, kategorie muži a ženy. Účast družstvo SDH nahlásí nejpozději do 27.9.2015 na níže uvedená telefonní čísla. Bez vyplněné a orazítkované přihlášky nebude družstvo připuštěné k soutěži.

Termín soutěže:
4.10.2015

Časový harmonogram:
• Příjezd účastníků: do 13 hodin
• Zahájení soutěže: 13:30 hodin

Upozornění pořadatelů:
Na slavnostní nástup nastoupí soutěžní kolektivy v jednotné ústroji:
pracovní stejnokroj (PS II) čepice a pracovní (zásahová) obuv; a rozhodčí ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Stravování:
Během závodu bude možnost občerstvení.

Doprava:
Na vlastní náklady (zajistí příslušné SDH po dohodě s OÚ).
Propozice hasičské soutěže (SDH Oplot, 4.10.2015) str.2 ze 3
1. Podmínky soutěže: Řádně vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku odevzdáte při prezenci Požární soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS 12.10.2007 a pravidel Ps vydaných Pokynem GŘ HZS ČR č.26 ze dne 27.4.2007 a tohoto organizačního zabezpečení.

2. Informace pro závodníky a vedoucích družstev:
• proudnice „C52“ nebudou jednotné,
• terče s elektronickou časomírou,
• bude použit přetlakový ventil B,
• lze použít pouze tyto požární hadice: typ C (Ø 52 mm), typ B (Ø 75 mm)
• lze použít savice s O kroužky šroubení včetně nástavce na požární stroj
• šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl / závitu v celé délce závitu,
• na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 / třicet pět / mm,
• lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítkem maximálního rozměru plochy otvoru síta 25 mm2, vodící náběh ne delší než 35 mm včetně závitu,
• lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily,
• na provedení požárního útoku v kategorii muži budou soutěžící vystrojení pracovním stejnokrojem, opaskem (požárnický pás), pracovní, holeňovou nebo zásahovou obuví a požárnickou přilbou,
• na provedení požárního útoku v kategorii ženy budou soutěžící vystrojeni podle pravidel požárního sportu.

3. Provedení požárního útoku:
• PÚ se provádí podle organizačního zabezpečení, směrnice hasičských soutěží a pravidel „Požárního sportu“ s těmito úpravami:

1) Stroj se bude startovat po odstartování družstva startovací klikou nebo startérem a to i v opakovaném případě (netýká se kategorie ženy)
2) dopravní vedení 2 ks hadice B, 4 ks hadice C – viz pravidla PS,
3) limit přípravy nářadí na základně 5 minut. Neplatný pokus: Viz pravidla Požárního sportu.
4. Družstva si přivezou k provádění disciplíny veškeré nářadí.
5. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstva dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
6. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.
7. Ústroj soutěžících na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:
• pracovní oděv a čepice (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojenojednotně,
• rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS.
Propozice hasičské soutěže (SDH Oplot, 4.10.2015) str.3 ze 3
8. Na slavnostní nástup a vyhodnocení soutěže musí vždy nastoupit celé družstvo a v předepsaném ústroji. Nenastoupí-li družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení nebude dále pokračovat v soutěži a nebude hodnoceno.
9. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
10. Na poradu vedoucích před zahájením se dostaví pouze vedoucí družstva, nelze připustit další členy doprovodu, ani závodníky samé. Prezence: Při prezenci vedoucí družstev zaplatí startovné ve výši 100,- Kč.

Vedení soutěže:
• Velitel soutěže: Kalčík Josef
• Hlavní rozhodčí: Mařík Josef
• Vedoucí sčítací komise: Lerova Josef
• Prezence: Součková Marika
• Vedoucí technické čety: Novák Roman
• Časomíra: Hanus Antonín
• Hlasatel: Levora Josef

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu obdrží vedoucí družstev při prezenci. Porušení stanovených podmínek a ostatních závodních pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.
Novák Roman Levora Josef
velitel družstva SDH Oplot starosta SDH Oplot
723 273 284 pepaklasek@seznam.cz 
723 237 851
www.sdhoplot.uvadi.cz