Bookmark and Share

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec - Sport

Vydáno dne 04. 06. 2020 (2179 x přečteno)

Vás zve na 8. ročník  60metrů se Starým Lískovcem – Sportem konanou pod záštitou primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové 


pihlaka_60m_rok_2020.pdf 

Disciplína: 60 metrů s překážkami pro mladé hasiče od 2 do 15 let, pravidla PLAMEN (přípravka hadice u rozdělovače)
Místo konání: Jízdárenská 698, Hrušovany u Brna
Datum konání : neděle 19.7.2020

Závod bude probíhat na povrchu tartan.
V případě, že máte závodníka s nějakou disfunkcí, uveďte tuto skutečnost v přihlášce. Tyto závodníci budou mít svoji kategorii. Individuálně projednáme umístění hadic a případné překonání kladiny.

Program:
9.00 - 9.30 prezence závodníků v soutěži dle pravidel SDH
9.00 - 9.30 trénink
9.45 nástup závodníků
10.00 rozběhy

Kategorie:

• nejmladší přípravka smíšená 2016,2017, 2018
• přípravka dívky, chlapci (v případě malého počtu závodníků bude kategorie hodnocena jako smíšená) – 2014, 2015
• nejmladší žáci, žákyně - 2012,2013 a ml.
• mladší žáci, žákyně - 2009, 2010,2011 a ml.….
• starší žáci, žákyně - 2005, 2006, 2007,2008 a ml.

9.00 – 10.00 prezence kategorie přípravka, nejmladší žáci
9.00 – 10.00 trénink kategorie přípravka a nejmladší Vyhlášení přípravky a nejmladších

10.30 – 11.00 prezence kategorie mladší žáci a žákyně
- trénink mladších žákyň a žáků
Vyhlášení mladších žáků a žákyň


12.30 – 13.00 prezence kategorie starší žákyně a žáci
- trénink starších žákyň
- vyhlášení kategorie starší žákyně
- trénink starších žáků
- vyhlášení kategorie starší žáci

Přihlášení bude ukončeno 14.7.2020, po tomto datu není možné se přihlásit.
Při účasti více závodníků je nutné mít s sebou minimálně 2 sady nářadí. Prosíme sbory pokud to bude jen možné o pomoc – potřebujeme rozhodčí. K přihlášení využijte přihlášku na stránkách sboru - uvedené níže.
Startovné za jednotlivce je 30,- Kč. Platba startovného při prezenci. Doklad o zaplacení startovného bude vystaven pro celý sbor!
Podání protestu podle pravidel (složení částky 200,- Kč). Při zamítnutí propadá pořadateli.
Občerstvení zajišťuje SDH Hrušovany u Brna
Pořadatel ubytování nezajišťuje, každý sbor si zajišťuje sám. Případně se lze obrátit na SDH Hrušovany p. Weis 724 093 348.
Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže
- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel
- za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel
- úrazové připojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje

Účastníci závodů jsou povinni dodržovat v době konání závodů platného Nařízení vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním nákazy COVID-19.. Bude vyžadováno od všech účastníků maximální zodpovědnost a respektování všech potřebných opatření. Podmínkou pro účast bude mimo jiné podepsání čestného prohlášení o zdravotním stavu, o bezinfekčnosti apod. pokud to bude v době konání závodů nutné.
Měření bude prováděno elektronickou časomírou.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.

Kontakt:

Aranka Nováková 721 413 100 (v případě dotazů je možné volat ve všední den po
17.hodině, o víkendu kdykoliv) nebo Vítězslav Novák 607 972 084
Přihlášky zašlete do 14.7.2020 na mail: aranka.novakova@volny.cz  (převzetí přihlášky Vám bude potvrzeno emailem)

Předběžné startovní listiny a případné časové změny budou vyvěšeny nejpozději
18.7.2020 na webových stránkách: https://stary-liskovec-sport.webnode.cz  

Velitel soutěže: Aranka Nováková
Hlavní rozhodčí: Jitka Flodrová Starosta SDH: Petr Dvořák (Bača)

Na hojnou účast se těší SDH Starý Lískovec- Sport