Bookmark and Share

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec - Sport

Vydáno dne 04. 06. 2020 (2093 x přečteno)

Vás zve na  12. ročník  „Stovky se Starým Lískovcem Sportem“ konané pod záštitou primátorky Statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové 


Disciplína: Běh na 100 m s překážkami kategorie: mladší, střední a starší dorostenky a dorostenci
Místo konání: Jízdárenská 698, Hrušovany u Brna

Datum konání : sobota 18.7.2020
Kategorie:
Mladší dorost: 2006,2007
Střední dorost: 2004,2005
Starší dorost: 2002,2003
Muži Ženy

Program:
9.00 - 9.30 prezence starších dorostenců a mužů
9.00 - 9:45 trénink starších dorostenců Vyhlášení starších dorostenců a mužů

11.00 – 11.30 prezence mladších a středních dorostenců
- následuje trénink mladších a středních dorostenců
- start mladších a středních dorostenců
- vyhlášení dorostenců

12.30 - 13.00 prezence mladších a středních dorostenek
- trénink mladších a středních dorostenek
- vyhlášení mladších a středních dorostenek

13.30 - 14.00 prezence starších dorostenek a žen
- trénink starších dorostenek a žen
- vyhlášení starších dorostenek a žen

Start podle atletických pravidel. Všichni přihlášení závodníci mají dva pokusy. Nářadí vlastní.
Startovné za jednotlivce je 40,- Kč .Platba startovného při prezenci. Doklad o zaplacení startovného bude vystaven pro celý sbor!
Přihlášení na www.stovky.cz 

Předběžné startovní listiny a případné časové změny budou vyvěšeny nejpozději
18.7.2020 na webových stránkách: https://stary-liskovec-sport.webnode.cz
Přihlášení bude ukončeno 14.7.2020, po tomto datu není možné se přihlásit.

Zdravotní zajištění a pojištění účastníků soutěže
- zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel
- za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel
- úrazové připojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje

Účastníci závodů jsou povinni dodržovat v době konání závodů platného Nařízení vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a ostatních orgánů státní správy v souvislosti se zvládáním
nákazy COVID-19.. Bude vyžadováno od všech účastníků maximální zodpovědnost a respektování všech potřebných opatření. Podmínkou pro účast bude mimo jiné podepsání čestného prohlášení o zdravotním stavu, o bezinfekčnosti apod. pokud to bude v době konání závodů nutné.
Všichni musíme být také připraveni na možné zrušení závodu a to třeba i těsně před ním, pokud to bude nutné a momentální situace to bude vyžadovat

Podání protestu podle pravidel (složení částky 200,- Kč). Při zamítnutí propadá pořadateli.
Občerstvení zajišťuje: SDH Hrušovany u Brna
Pořadatel ubytování nezajišťuje, každý sbor si zajišťuje sám. Případně se lze obrátit na SDH Hrušovany p. Weis 724 093 348.
Měření bude prováděno elektronickou časomírou.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.

Kontakt: Aranka Nováková mobil 721 413 100 (v případě dotazů je možné volat ve všední den po 17.hodině, o víkendu kdykoliv) nebo Vítězslav Novák (Oskar) mobil 607 972 084

Velitel soutěže: Nováková Aranka Hlavní rozhodčí: Jitka Flodrová
Starosta SDH: Petr Dvořák (Bača)
Na hojnou účast se těší SDH Starý Lískovec- Sport