Bookmark and Share

Soutěž v hasičském víceboji „TFA“

Vydáno dne 09. 03. 2014 (4333 x přečteno)

Soutěž se bude konat dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VVH SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2011 a Dodatkuč. 1 schváleného VV SH ČMS.


Termín:
sobota, 10. 5. 2014

Pořadatel:
SDH Brandov

Místo konání:
Areál Penzionu Na Čáře

Časový harmonogram soutěže:
830 – 900 registrace soutěžících
900 - 915 nástup a přivítání
915 – 945 seznámení soutěžících s tratí
1000 začátek soutěže

Startovné:
150 Kč/ 1 soutěžící

Kategorie:
MUŽI A MASTER

Pravidla soutěže:
Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati.

Výzbroj a výstroj soutěžícího:

Muži - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, PSII hasičský oděv, dlouhé nohavice rukávy nutné! Přilba, zásahová, sportovní, sportovní obuv, rukavice dle vlastního uvážení.

Master - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče zásahová, pracovní rukavice, zásahová obuv holeňová, polohovací pás s karabinou.

Není povoleno v kategorii Master:

Přilby na lesní požáry nebo dokonce požární sport a podobně, jednovrstvé zásahové obleky nebo obleky s vyndanou vložkou, boty typu pracovních bot a podobně.

Technické prostředky kategorie MUŽI - zajišťuje pořadatel:

- 4 x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,
- 2 x hadice B 75 + úložní box,
-1 x bariéra pro požární sport,
-1 x kladivo, 1x hammerbox,
-1 x závaží pro tlačení či vlečení,
- 1 x nákladní pneu,
- 2 x závaží á 30kg,
- 1 x výstup do výšky cca 5 m po žebříku a vytažení závaží,
- 1 x IDP (slouží jako zátěž).

Technické prostředky kategorie Master - zajišťuje pořadatel
- 4 x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,
- 2 x hadice B 75 + úložní box,
-1 x bariéra pro požární sport,
-1 x kladivo 1x hammerbox,
-1 x závaží pro tlačení či vlečení,
- 1 x „harmonika“ hadice B75,
- 1 x nákladní pneu,
- 2 x závaží á 30kg,
- 1 x výstup do výšky cca 5 m po žebříku a vytažení závaží,
- 1 x IDP (slouží jako zátěž).

Vyhodnocení:

Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas. Čas se měří ručně. První tři místa budou odměněna věcným darem.

Organizační:
V případě poškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.V případě, že dojde k poškození osobní výzbroje a výstroje soutěžícího, kdy toto poškození znemožní závod dokončit, nebude opravný pokus umožněn. Podrobný popis soutěžní trati bude představen při seznámení tratí s hlavním rozhodčím.

Závodník bude předem vyzván rozhlasově, aby se dostavil do prostoru pro přípravu soutěžících. V tomto prostoru musí být závodník min. 5 minut před odstartováním. Výstroj bude závodníkovi překontrolována 5 minut před závodem (Pokud nebude výstroj splňovat požadavky určené komisí rozhodčích, nebude závodník vpuštěn do závodu a to bez náhrady možnosti startovat a bez náhrady na startovné). Závodník bude mít možnost zajistit si výstroj do doby startu. Pokud bude provedená kontrola závodníka v pořádku, tak se závodník může přesunout na START.

Během závodu není povoleno sundavat jakékoliv části výstroje!!!

V cíli je připraven tým pořadatelů, který závodníkovi pomůže z výstroje. V průběhu závodu není dovoleno účastníky doprovázet, po celou dobu závodu se závodníkem mohou být pouze rozhodčí, pořadatelé, či osoby, kterým bylo oprovázení povoleno. 

Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do závodu vpuštěn a to bez náhrady startovného!!!

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím přihlášky (viz příloha) do soutěže nejpozději do 27. 4. 2014 a to na níže uvedenou emailovou adresu. Soutěžící budou přihlašování dle data příchodu přihlášky.
Zdravotnický dozor po dobu celé soutěže zajištěn. 

Závodník svým podpisem stvrzuje, že závod absolvuje na vlastní nebezpečí. Závodníci nejsou pojištěni.

Kontakt:
Mooz Lukáš +420 720 520 683 moozik@seznam.cz 
Mooz Jiří +420 773 223 338
Přihlášky zasílejte na email:
moozik@seznam.cz