Bookmark and Share

Soutěž v hasičském víceboji TFA

Vydáno dne 02. 04. 2015 (5099 x přečteno)

Soutěž se bude konat dle „Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VVH SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS.


Termín:          sobota, 9. 5. 2015

Pořadatel:      SDH Brandov

 

Místo konání:            Areál Penzionu Na Čáře, u hranic se SRN, zhruba 1km za obcí Brandov.

 

Časový harmonogram soutěže:      830 – 900           registrace soutěžících

                                                           900 - 915            nástup a přivítání

                                                     915 – 945         seznámení soutěžících s tratí

                                                           1000                 začátek soutěže

                                              

 

 

Startovné:                  150 Kč za soutěžícího, po zaplacení startovného závodní obdrží 1,5l balené vody a stravenku na oběd.

Kategorie:                  MUŽI A MASTER

 Pravidla soutěže:       Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati.

 Výzbroj a výstroj soutěžícího:       

Muži - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, PSII hasičský oděv – kompletní. Přilba zásahová nebo sportovní, sportovní obuv, rukavice dle vlastního uvážení (pracovní nebo záchranářské).

Master - triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče zásahová, pracovní rukavice, zásahová obuv holeňová s pevnou podrážkou, polohovací pás s karabinou.

Není povoleno v kategorii Master:
Přilby na lesní požáry nebo dokonce požární sport a podobně, jednovrstvé zásahové obleky nebo obleky s vyndanou vložkou, boty typu pracovních bot a podobně.

Technické prostředky kategorie MUŽI  - zajišťuje pořadatel:

- 3 x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B, (připravena v harmonice zakončena proudnicí B s odložením na vyznačené místo – položení nikoliv odhození!).

-1 x kladivo, 1x hammerbox, 60 úderů (30x půda + 30x dno)

- 2 x hadice B 75 + úložní box, motání po jednom kuse úhledně, koncovky nesmí přečuhovat z boxu.

- 1 x nákladní pneu, 8x převalení (4x tam a 4x zpět)

- 1 x výstup do výšky cca 6 m po žebříku a vytažení závaží, následně jej položit na vyznačené místo, žebřík zdolávat libovolným způsobem, zakázáno seskakování

-1 x bariéra pro požární sport, překonání libovolným způsobem, pro překonání nesmí být použita boční konstrukce překážky

-1 x závaží pro tlačení či vlečení, vozík s PMS 12 odtlačit či odvléct na vyznačené místo

- 2 x závaží á 30kg,  přenést na vyznačené místo a položit na něj

- 1 x IDP (slouží jako zátěž).

 

Technické prostředky kategorie Master - zajišťuje pořadatel

- 4 x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,

- 2 x hadice B 75 + úložní box,

-1 x bariéra pro požární sport,

-1 x kladivo  1x hammerbox,

-1 x závaží pro tlačení či vlečení, 

- 1 x „harmonika“ hadice B75,

- 1 x nákladní pneu,

- 2 x závaží á 30kg,

- 1 x výstup do výšky cca 6 m po žebříku a vytažení závaží,

- 1 x IDP (slouží jako zátěž).

 

Vyhodnocení:

Bude provedeno do 30 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas. Čas se měří ručně. První tři místa budou odměněna věcným darem.

                                   

 

Organizační:

V případěpoškození technických prostředků a nářadí dodaného pořadatelem, které by vedlo k narušení soutěžního výkonu, bude soutěžícímu umožněn opravný pokus na konci startovní listiny.

 

            V případě, že dojde k poškození osobní výzbroje a výstroje soutěžícího, kdy toto poškození znemožní závod dokončit, nebude opravný pokus umožněn.

            Podrobný popis soutěžní trati bude představen při seznámení tratí s hlavním rozhodčím v den a na místě konání závodu.

 

         Závodník bude předem vyzván rozhlasově, aby se dostavil do prostoru pro přípravu soutěžících. V tomto prostoru musí být závodník min. 5 minut před odstartováním.


            Výstroj bude závodníkovi překontrolována 5 minut před závodem (Pokud nebude výstroj splňovat požadavky určené komisí rozhodčích, nebude závodník vpuštěn do závodu a to bez náhrady možnosti startovat a bez náhrady na startovné). Závodník bude mít možnost zajistit si výstroj do doby startu. Pokud bude provedená kontrola závodníka v pořádku, tak se závodník může přesunout na START.


            Během závodu není povoleno sundavat jakékoliv části výstroje!!!


            V cíli je připraven tým pořadatelů, který závodníkovi pomůže z výstroje.


            V průběhu závodu není dovoleno účastníky doprovázet, po celou dobu závodu se závodníkem mohou být pouze rozhodčí, pořadatelé, či osoby, kterým bylo doprovázení povoleno.


Závodník pod vlivem alkoholu nebo drog, nebude do závodu vpuštěn a to bez náhrady

startovného!!!

 


            Zdravotnický dozor po dobu celé soutěže zajištěn.


            Závodník svým podpisem stvrzuje, že závod absolvuje na vlastní nebezpečí. Závodníci nejsou pojištěni.

 

Kontakt: Mooz Lukáš     +420 720 520 683    moozik@seznam.cz