Bookmark and Share

VELKÁ NAD VELIČKOU

Vydáno dne 04. 03. 2016 (3905 x přečteno)

si Vás dovolují pozvat na 8. ročník soutěže mladých hasičů „VELICKÁ HALA“ která se koná sobotu 19. března 2016 ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou.


Program soutěže:
9:00 hod.- příjezd a prezentace soutěžních družstev
9:10 hod.- porada vedoucích kolektivů
9:20 hod.- nástup jednotek
9:30 hod.- zahájení plnění disciplín

Soutěž se koná v těchto disciplínách:
-štafeta požárních dvojic
-uzlová štafeta
-štafeta 4x40 m

Soutěží se v kategorii – mladší a starší. Rada mládeže bude v průběhu soutěže kontrolovat členské průkazky. Všichni musí mít průkazky sebou.

Organizační propozice:

- každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí
- družstvo se skládá z 5 členů (mohou soutěžit chlapci a dívky dohromady)
- náklady na stravování a cestovné si hradí každé družstvo ze svých prostředků
- občerstvení bude zajištěno v prostoru soutěže
- startovné za jedno družstvo činí 100,- Kč a bude hrazeno při prezentaci
- pořadatel neručí za ztrátu cenností
- družstva bez řádné halové obuvi nebudou připuštěna na start, platí i pro vedoucí, rozhodčí a doprovod
- závazné přihlášení do 12.03.2016. Družstva přihlášená po 12.03.2016 nebudou do soutěže připuštěna

Materiálové zabezpečení:
- veškeré nářadí k provedení štafet zabezpečí SDH Velká nad Veličkou

První tři družstva v každé kategorii budou odměněna věcnými cenami.

Podrobnější informace a propozice na telefonu: 607665134


Přihlašování na firesportu: