Vyberte okres vašeho týmu

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: Memoriál Míly Pytlíka - 2013 Kdy: 02. 11. 2013 09:00
Kontakt:   hasicibolevec@seznam.cz Telefon:  724182445

Místo konání : 
Areál u stanice HZS Pk PS Košutka u Globusu (výpadovka Plzeň – K. Vary)

Datum konání : 
sobota 2. listopadu 2013

Soutěžní družstva : 
sedmičlenná družstva mužů a žen – členů SDH nebo příslušníků/zaměstnanců HZS

Presentace : 
soutěžících je od 9.00 do 9.30 hod, v 9.50 hod proběhne porada velitelů soutěžních družstev a v 10.00 hod bude soutěž zahájena prvními duely soutěžních útoků. Při prezentaci bude vybíráno startovné 150,-Kč za družstvo.

Startovní pořadí : 
určí pořadatel dle pořadí při přihlášení

Důrazně žádáme všechny účastníky o respektování zákazu jízdy i parkování vozidel na trávě – porušením můžete pořadatelům způsobit velmi vážné problémy (až zrušení konání soutěže)!!!
Parkování je povoleno na vyhrazeném parkovišti u Globusu dle pokynů pořadatelů. Přihlášku je nutné s kompletními údaji, zaslat na email či osobně předat nejpozději do 30.10. 2013.

na e-mail : 
hasicibolevec@seznam.cz

Telefonní spojení : 
724182445

Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel a družstvům nebude umožněna účast, neudělí-li velitel soutěže z vlastního rozhodnutí výjimku.

 

pravidla_memorial_2013.pdf

Začátek rezervace: 02. 11. 2013 20:00 Konec rezervace: 02. 11. 2013 09:00

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky