Vyberte okres vašeho týmu

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: Soutěž pro neupravené PS-8 a PS-12 Chvalnov Kdy: 05. 07. 2014 13:30
Kontakt:   Alois Liška Telefon:  605 203 904

Netradiční soutěž v požárním útoku s neupravenými stroji PS-8 a PS-12 ve Chvalnově

Soutěž na dvě B, sportovní hadice zakázány, nástřikové proudnice a savice s O kroužkem povoleny, hadice se musí rozhazovat, nikoliv roztahovat. Klasické sání, narážení a nalévání zakázáno. Start se strojem v klidu. Po startu musí všichni soutěží zdolat překážku a pokračovat k základně. Trasa útočného vedení je zatočená okolo dvou označených sudů, kterou musí všichni, kteří dělají útočné vedení, proběhnout. Každé zkrácení, nezdolání překážky a překročení hranice stříkání je penalizováno 5 vteřinami. Ženy mohou závodit, ale kategorie pro muže a ženy nebudou rozděleny. Startovné 100 Kč/ družstvo.  Soutěž začne ve 14:00, prezence družstev ve 13:30. Rezervace s názvem "Muži" je určena pro rezervování družstev se strojem PS-8, ta druhá je pro družstva se strojem PS-12. 

Začátek rezervace: 22. 06. 2014 11:00 Konec rezervace: 03. 07. 2014 11:00

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky