Vyberte okres vašeho týmu

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: Šaratický železný hasič Kdy: 21. 09. 2014 11:00
Kontakt:   Milan Schuster, Jan Hon Telefon:  608851818, 603359517

 

ŠARATICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ

 

 

 

I. ročník soutěže hasičské všestrannosti

 

(Disciplíny TFA: „Toughest Firefighter Alive - nejtvrdší hasič přežívá“)

 

 

 

 

Datum konání: neděle, 21. září 2014

 

Místo konání: prostory ve dvoře OÚ, ulice Náves, Šaratice

 

Prezence: od 10:00 hodin ve dvoře OÚ

 

Zahájení soutěže: v 10:45 hodinnástupem, v 11:00 hodin samotné zahájení

 

Velitel soutěže: Josef Drabálek(SDH Šaratice)

 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Vyšinka (SDH Brno-Obřany)

 

Přihlášky a dotazy: Zasílejte písemně nebo el. poštou na adresu kont. osob a to nejpozději do 19. září 2014, nebo alespoň do tohoto termínu zavolejte počet soutěžících (viz kontaktní osoby). Přihlášku můžete vyplnit také při prezenci.

 

Startovní pozice: Každý účastník si předem vylosuje své startovní číslo.

 

Kontakty a informace: sdhsaratice@seznam.cz

 

Milan Schuster, MilanxSchuster@seznam.cz, mob.: 608 851 818

 

Jan Hon, honjan04@seznam.cz, mob.: 603 359 517

 

 

 

Kategorie: muži (18-34, 35 a více), ženy a celkové pořadí

 

Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti, kteří v den soutěže dovrší 18 let.

 

Pravidla soutěže: viz příloha pravidla

 

Startovné: 100 Kč za závodníka (zde je zahrnuta cigára a nápoj)

 

Ceny: poháry, věcné ceny a diplomy

 

Upozornění: soutěžící musí být zdravotně a fyzicky způsobilý!

 

 

 

Soutěž bude pojištěna!!!

 

Každý účastník si musí být vědom rizik, které tato soutěž obnáší.

 

V případě úrazu bude zajištěno zdravotnické ošetření na místě.

 

Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.

 

 

 

Platí výslovný zákaz požívat před závodem alkohol a jiné omamné látky!!!

 

V případě zjevného podezření, že je soutěžící před startem nebo při nástupu na něj pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, pořadatel si vyhrazuje právo takovéhoto soutěžícího do závodu nepustit a soutěžící nemá nárok na vrácení startovného!

 

 

 

Organizační pokyny:

 

Ve dvoře OÚ bude umístěna prezence a štáb soutěže, zde také bude provedeno zahájení soutěže a vyhlášení výsledků.

 

V prostorách tělocvičny budou k dispozici toalety a pro účastníky také sprchy.

 

Ve dvoře bude možnost zakoupení občerstvení.

 

Parkování bude možno na parkovišti „na Návsi“.

 

 

 

 

 

Cílem naší soutěže je podpora zdravého soutěžení, přátelského setkání hasičů, vzájemná výměna zkušeností a příjemně strávené chvíle“

 

Začátek rezervace: 21. 09. 2014 11:00 Konec rezervace: 21. 09. 2014 11:00

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky