Vyberte okres vašeho týmu

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: Pohárová soutěž - 2B, kategorie : M,Ž Kdy: 05. 07. 2015 13:00
Kontakt:   Radim Hanulík 731 928 327 Telefon:  731 928 327

SDH Leskovec nad Moravicí 

                               pořádá
 
 
                              v sobotu
                 dne 5. července 2015
                        od 1300 hodin
 
    na fotbalovém hřišti v  Leskovci nad Moravicí
 
 
                          Pohárovou soutěž
 
 
34. ročník „O pohár zastupitelstva obce“,
30. ročník „Memoriálu Karla Skláře“

                         (kategorie MUŽI)


                                 a


10. ročník „Memoriálu Boleslava Puchaltera“
                        (kategorie ŽENY)
 
 
 
Štáb soutěže:    Velitel soutěže:             Miroslav Puchalter
                        Hlavní rozhodčí:            Stanislav  Hanulík 
                        Organizační referent:    Soběslav Sedláček

 
Pořad soutěže:
do 1300                                    - příjezd jednotek, prezence
1300 -                                      - nástup soutěžících, zahájení soutěže
 
 
Provedení požárního útoku:
Dle směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a úprav uvedených v technických podmínkách „Hasičské ligy-Praděd“
 
Výzbroj a výstroj:

 Dle směrnic hasičských soutěží a technických podmínek  „Hasičské ligy-Praděd“.
 
Zaplacením startovného se družstvo přihlašuje do soutěže a souhlasí bez výhrad s  pravidly soutěže vyhlášenými  pořadatelem.
 
Hlavní rozhodčí : Stanislav Hanulík, 793 68 Leskovec nad Moravicí č. 242,
telefonicky: 554 731 762  nebo  na e-mail: HanulíkStanislav@seznam.cz
 
Srdečně zveme všechny hasičské jednotky a příznivce požárního sportu.
 
 
Za SDH Leskovec nad Moravicí:
 
Soběslav SEDLÁČEK v.r.                                         Stanislav HANULÍK v.r.
        starosta SDH                                                      velitel jednotky SDH


                        Technické podmínky „Hasičské ligy – Praděd“

Začátek rezervace: 05. 06. 2015 20:00 Konec rezervace: 03. 07. 2015 20:00

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky