Vyberte tým

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: O pohár SDH Jindřichov Kdy: 02. 07. 2016 13:00
Kontakt:   Ladislav Biskup Telefon:  776 852 536

S b o r     d o b r o v o l n ý c h      h a s i č ů

J i n d ř i c h o v

 

POŘÁDÁ  A  ZÁROVEŇ  SI  VÁS  DOVOLUJE  POZVAT  NA

17. ročník  hasičské  soutěže  „O POHÁR SDH“

zařazené   do  XXII.  ročníku   vc osh  čms  okresu  přerov

MEMORIÁLU  LEOPOLDA  KOUTNÉHO

 

 

Termín konání:       sobota  2. 7. 2016

Místo konání:          Jindřichov –  louka pod vesnicí směr Nejdek

Čas:                       do  12.45     příjezd, prezence

                             13.00     nástup družstev, zahájení soutěže

Disciplína:              požární útok pořádaný dle  Směrnice hasičských sportovních soutěží  

                            schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011a platných dodatků a

                            pravidel VC OSH Přerov pro rok 2016,                                                                       

                            elektronická časomíra, sklopné terče

Povrch trati:             travnatý, základna na betonovém podkladu

Kategorie:            muži  - 3B,  ženy -  2B

Vyhodnocení:        do 30 minut po ukončení soutěže

Startovné:            200,- Kč

Protesty:                  forma podání protestu musí odpovídat pravidlům požárního sportu, jinak nebude na podaný protest brán zřetel.

                           Kauce při  podání protestu je 300,- Kč pro I.odvolání 500,-Kč, pro II.odvolání 1.000,- Kč

 kontakt:                 Biskup Ladislav, Jindřichov 66, tel. 776  852  536

 

                              

bohaté občerstvení zajištěno 

na Vaši účast se těší  jindřichovští hasiči

Začátek rezervace: 22. 06. 2016 09:30 Konec rezervace: 01. 07. 2016 15:30

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky