Vyberte tým

Rezervace soutěže

Pozvánka
Kde: O pohár obce Kdy: 08. 09. 2018 13:00
Kontakt:   Marek Hložek Telefon:  603 859 607

Sbor dobrovolných hasičů Špičky

Vás srdečně zve na 14.ročník pohárové soutěže v požárním útoku

„O POHÁR OBCE ŠPIČKY“

Soutěž je zařazena do 24. ročníku Velké ceny OSH Přerov - Memoriálu Leopolda Koutného a soutěže  „Pohár starostů obcí okrsku Hustopeče nad Bečvou“.

Datum konání:   sobota 8. září 2018

Místo konání:      hřiště ve Špičkách

Disciplína:            požární útok na 3B muži,2B ženy a muži nad 35 let

                            - elektronická  časomíra,terče sklopné

                            - základna betonová,dráha travnatá

                            - Soutěž proběhne dle Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 (soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011) a všech dodatků schválených VV SH a dle dalších ustanovení pravidel VC OSH ,včetně odlišností od SHS.

Kategorie:             muži 3B, ženy 2B, muži nad 35 let 2B

Pořad soutěže:    11:30 - 12:45 - příjezd a prezentace

                                13:00    - zahájení soutěže (nástup družstev)

Prezentace:     Startovné ve výši 200 kč za družstvo.

Všechna soutěžní družstva musí být u pořadatele zaprezentována do 12:45 hodin.Protesty podává výhradně vedoucí družstva dle SHS. Výše kauce je stanovena na 300kč na případné odvolání 500kč. Soutěžní družstva svým přihlášením na soutěž udělují souhlas se zveřejněním jejich osobních údajů a to ve formě jména a fotografie , popř. videa z této akce. Souhlas je možné v průběhu soutěže zrušit u pořadatele.       

Vyhodnocení:        do 30 minut po skončení soutěže

 

Ceny za umístění:

Muži                                                  Ženy                                     Muži nad 35 let

1.místo 1500 kč + pohár         1.místo 800 kč + pohár                           1.místo 500 kč + pohár

2.místo 1000 kč + pohár         2.místo 600 kč + pohár                           2.místo 400 kč + pohár

3.místo   800 kč + pohár         3.místo 400 kč + pohár                           3.místo 300 kč + pohár

4.místo   600 kč                        4.místo 200 kč                                          4.místo 200 kč

5.místo   500 kč                        5.místo 100 kč                                          5.místo 100 kč

6.místo   300 kč                        6.místo 100 kč

7.místo   100 kč

8.místo   100 kč

9.místo   100 kč

10.místo 100 kč

Začátek rezervace: 27. 08. 2018 08:00 Konec rezervace: 08. 09. 2018 12:00

V tomto období neprobíhá žádná rezervace startovního pořadí.

Obnova tabulky