Drnholec - okresní kolo 2014 - Okresní kolo - PS

Liga: BHL
Místo: Drnholec
Okres: Břeclav
Kraj: Jihomoravský
Kdy: 01. 06. 2014 13:00
Kontakt:   Petr Hasil
Telefon:  777736410

Začátek rezervace: 19. 05. 2014 20:00
Konec rezervace: 31. 05. 2014 12:00
Začátek tipování:  19. 05. 2014 20:00
Konec hlasování: 31. 05. 2014 00:00
Zadal: Antonín Kovářík

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele:  http://www.oshbreclav.cz

Poznámka pořadatele

 PROPOZICE POSTUPOVÉ OKRESNÍ SOUTĚŽE

  DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS

 V  POŽÁRNÍM SPORTU

 2014

                                    

Pořadatel :Okresní  sdružením hasičů BŘECLAV ve spolupráci s 

odbornou radou velitelů

Termín konání1. června 2014

 Místo konání : Drnholec, areál „Starátko“

 Účast:            ●        soutěžící

 ●        rozhodčí

 ●        členové štábu

 ●        členové technické čety včetně časomíry

 Disciplíny:  ●         Požární útok – kvalifikace do Krajského kola

 Časový harmonogram soutěže : 

  do 13.00 hod.                        Příjezd soutěžících

12:30 -13:00 hod.                  Presence       

13.00 – 13.10hod.                  Nástup soutěžících

13:10- 13:20 hod.                  Porada rozhodčích a vedoucích kolektivů

13:30 – 16:45 hod.                 Požární útok- muži, ženy

17:00hod.                               Vyhodnocení soutěže

 Doprava : Na vlastní náklady.

 Zdravotní služba : Zajištěna pořadatelem.

 Podmínky soutěže :

 

Registrace soutěžních družstev proběhne na webu http://bhl.firesport.eu/soutez-breclav-2014-06-01-4890.html .

Registrace je spuštěna 14 dní před soutěží, tj.17.05.2014 od 20.00 hod. a právě zaregistrováním družstva je určeno startovní pořadí v soutěži.

 Jmenný seznam soutěžících není potřeba zasílat, vzhledem k tomu, že se soutěží pouze v požárním útoku.

Písemné přihlášky k soutěži se nevydávají.

 U presence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji.

 Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část.(soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) a dle pravidel BHL stanovených pro rok 2014.

Dále upozorňujeme, že bude požární útok proveden na nástřikové terče a s použitím přetlakového ventilu.

 1.   Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí včetně požární motorové 

stříkačky a proudnic.

 Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž 

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají pokynu generálního ředitele HZS ČR, kterým se vydávají pravidla požárního sportu – včetně platných dodatků.

 Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.

 Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

                  ●  sportovní oděv (soutěžící muži, ženy) celé družstvo musí být ustrojeno     

                   jednotně

                  ●  rozhodčí –stejnokroj SH ČMS nebo v pracovním stejnokroji PSII

                      ●  trenéři a vedoucí kolektivů - stejnokroj SH ČMS nebo pracovní PS II

 Na slavnostní nástup a vyhodnocení musí vždy nastoupit celé družstvo a v předepsané ústroji. Nenastoupí-li  družstvo na slavnostní nástup a na vyhodnocení soutěže nebude hodnoceno. 

 Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka  (kauce) v hotovosti ve  

výši: 

      -    100,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu

-    500,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu

-  1000,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

 Pořadatelé  soutěže nezajišťují nářadí a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín v PS.

 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je  

            nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

   

Presence :

 Při presenci odevzdají vedoucí družstev :

                        ● členské průkazy SH ČMS všech členů družstva

                   

 Kontrola totožnosti:   Namátkově může být provedena kontrola totožnosti závodníků a to

                                   předkládáním  OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

 Vedení soutěže :

velitel soutěže :                      Petr Hasil

hlavní rozhodčí :                    Vlastimil Čermák

vedoucí sčítací komise :         Roman Hanák

člen sčítací komise:                Leona Žárská

presence :                               Miroslav Adámek

vedoucí technické čety :                   

časomíra :                               Jiří Kaňa   

  Rozhodčí jednotlivých disciplín :

                       MUŽI                                                                   ŽENY

     požární útok :   Jiří Michna                                   požární útok : Jiří Michna

                                      

            Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu  obdrží vedoucí družstev při presenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-drnholec-2014-06-01-4890.htmlKód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Smolín BVPatrik
22Pasohlávky BOAntonín Kovářík
33Tvrdonice BVMarek Gál
44Hrušky BVPetra Bartošová
55Kobylí BVAntonín Kovářík
66Milovice BVMichal Zemek
77Lanžhot BVVít Kaňa
88Bořetice BVTomáš Bukovský
99Velké Pavlovice BVPetr Hasil
1010Drnholec BValois vozdecký
Ženy
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
12Tvrdonice BVMarek Gál
23Hrušky BVPetra Bartošová
34Kobylí BVJakub Sirbu


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/06/01 Drnholec - okresní kolo, Okresní kolo - PS
BHL
Kdy Kde Liga


Soutěže