Vlašim, ZPV 2019 - Mistrovství České republiky hry Plamen 2019

Liga: MČR
Místo: Vlašim
Okres: Benešov
Kraj: Středočeský
Kdy: 29. 06. 2019 08:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 29. 06. 2019 08:00
Konec rezervace: 29. 06. 2019 08:00
Začátek tipování:  29. 06. 2019 20:00
Konec hlasování: 29. 06. 2019 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Děti
Zařazeno do: Hra PLAMEN

Stránky pořadatele:  https://mladez.dh.cz

Poznámka pořadatele

Ubytování: Soutěžící družstva a vedoucí budou ubytováni ve standardních ubytovacích zařízeních včetně ložního prádla, dojezd cca 15 km

Veškeré informace a dotazy týkající se ubytování soutěžících vyřizuje Andrea Dopitová, e-mail: andrea.dopitova@hasici-vysocina.cz nebo telefon: 606 757 843.


Stravování: dle časového harmonogramu.
Zajištěno ve stravovacím zařízení v místě konání soutěží. Během dne bude možnost občerstvení přímo na stadionu.

Doprava: na vlastní náklady (zajistí příslušné KSH, OSH respektive SDH)
Vzhledem ke vzdálenosti ubytování (cca 15 km) je nutné mít zajištěnu vlastní dopravu po celou dobu konání MČR.

Zdravotní služba: zajištěna pořadatelem

Podmínky soutěže:
A – Všeobecné podmínky

!!!!! Ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž – NEJPOZDĚJI DO
24. 6. 2019 – zašlete na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 vyplněnou přihlášku č. 1 (příloha č. 1), vyplněnou přílohu č. 3 (v případě, že chcete využít možnosti účasti vyššího počtu osob výpravy, než je stanoveno tímto OZ) a stručnou (max. ½ stránky A4) charakteristiku družstva (elektronicky na adresu pepa.orgonik@dh.cz – nejpozději však do 24. 6. 2019)!!!

Přihlášku je rovněž nutné zaslat mailem na adresu pepa.orgonik@dh.cz a to ve formátu XLS (dostupné na www.dh.cz – nikoli PDF nebo JPG). V případě změn je nutné takto zaslat i přihlášku č. 2.

Charakteristiky družstev slouží zejména rozhlasovým moderátorům na stadionu při představování jednotlivých družstev a budou zveřejněny na www.dh.cz.

U všech kategorií upozorňujeme vedoucí družstev na dodržení limitu věkové kategorie, respektování přestupních pravidel a předložení dokladů totožnosti dle příslušné směrnice. Všichni soutěžící musí být zapsáni v Centrální evidenci členů SH ČMS.

Závodníkům, kteří nesplní podmínky presence v příslušné kategorii, nebude umožněn start v soutěži! Všichni vedoucí jsou povinni mít u sebe průkazy pojištěnců všech členů družstva!

Vedoucí všech družstev i jednotlivců odpovídají za to, že soutěžící nebudou konzumovat alkohol ani jiné zakázané látky, tak jak je definováno ve Směrnici pro celoroční činnost dorostu v kapitole doping.

Dále zajistí, že členové družstva nebudou vstupovat na plochu stadionu, s výjimkou doby tréninků a vlastní soutěže a že bude dodržen noční klid, který začíná každý den ve 22:00 hod. Při porušení ustanovení tohoto OZ má řídící část štábu právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže. Mimo jiné i při zjištění požití alkoholu u soutěžícího nebo pro nepřístojné chování soutěžících (např. kouření v prostoru ubytování, poškození využívaných prostor a zařízení) nebo doprovodu.


B - Pravidla soutěže, soutěžní materiál a vybavení

Soutěž hry Plamen proběhne dle platné SMĚRNICE HRY PLAMEN platné od 1. 9. 2016 a ustanovení uvedených v tomto OZ.
Všechna družstva si přivezou vlastní materiál kromě materiálu, který zajistí pořadatel: jednotnou požární stříkačkou typu FPN 10 – 1000, proudnice a přetlakový ventil s obtokovou hadicí na požární útok, PHP na štafetu 4x60 m a štafetu CTIF, džberové stříkačky (kovové, kruhový průměr), hadičky D 25 v délce 3 m a proudničky D 25 na PÚ CTIF.
Rozlišovací čísla na PÚ CTIF si všichni přivezou vlastní.

Při soutěžích bude akceptován pouze materiál bez zjevných, nepovolených technických úprav odpovídající příslušné směrnici. (viz prezentace: http://bit.ly/kontrola-materialu)

Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) ve výši 500,- Kč, při každém odvolání bude složena další kauce ve výši 500,- Kč. V případě uznání protestu nebo odvolání se vrací celá částka, v případě zamítnutí protestu nebo odvolání se celá částka stává příjmem pořadatele. Plátci kauce bude vystaven příjmový doklad.

Disciplíny PÚ CTIF a štafeta požárních dvojic budou měřeny elektronicky – viz příloha č. 4.

V případě lichého počtu účastníků nastoupí v disciplínách štafeta CTIF a štafeta 4 x 60 m k 1. pokusu startovní čísla 1 – 14, následně startovní číslo 15 k 1. pokusu a současně s ním startovní číslo 1 k druhému pokusu. Dále nastupují družstva se startovními čísly 2 – 15 ke 2. pokusu.

V disciplíně běh na 60 m s překážkami nastupují závodníci k oběma pokusům ve stejné dráze.

Jménem družstva je oprávněn jednat vedoucí soutěžícího družstva uvedený na přihlášce.

Presence: při presenci odevzdají vedoucí družstev:
 přihlášku č. 2 (příloha č. 2) – pouze v případě změn (nutno zaslat i mailem, viz výše)
 členské průkazy SH ČMS všech členů družstva s nalepenou fotografií, všichni závodníci předloží OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo CESTOVNÍ PAS
(bez předložení průkazů nebude závodníkovi umožněn start, cestovní pas může mít propadlou dobu platnosti)
 bude provedena kontrola čísel členských průkazů s Centrální evidencí členů SH ČMS
 kroniku kolektivu s hodnocením celoroční činnosti od OSH


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vlasim-10688.htmlKód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Starší žáci
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Mistřín HOHonza Adamec
22Pohořelice ZLHonza Adamec
33Dolní Měcholupy ABHonza Adamec
44Vědomice LTHonza Adamec
55Chlumec nad Cidlinou I HKHonza Adamec
66Kojatice TRHonza Adamec
77Manětín PSHonza Adamec
88Bludov SUHonza Adamec
99Borová OPHonza Adamec
1010Dolní Bukovsko CBHonza Adamec
1111Mezirolí KVHonza Adamec
1212Jablonec nad Jizerou SMHonza Adamec
1313Počepice PBHonza Adamec
1414Písková Lhota NBHonza Adamec
1515Lukavice UOHonza Adamec


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2019/06/29 Vlašim, ZPV, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/06/30 Vlašim, Štaf. dvojic, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/06/30 Vlašim, Štafeta CTIF, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/06/30 Vlašim, útok CTIF, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/07/01 Vlašim, Štafeta 60 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/07/01 Vlašim, PÚ Plamen, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
2019/07/01 Vlašim, Běh na 60 m, Mistrovství České republiky hry Plamen 2019
MČR
Kdy Kde Liga


Soutěže