Žehrov - areál U rybníka 2020 - ŽEHROVSKÝ PALIVEC 2020

Liga: -
Místo: Žehrov
Okres: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
Kdy: 30. 08. 2020 09:00
Kontakt:   Petr Vild
Telefon:  +420728654346

Začátek rezervace: 08. 08. 2020 00:00
Konec rezervace: 29. 08. 2020 20:00
Začátek tipování:  30. 08. 2020 20:00
Konec hlasování: 30. 08. 2020 00:00
Zadal: Petr Vild

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Děti
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Poznámka pořadatele

 SDH ŽEHROV

Vás srdečně zve na 7. ročník dětské soutěže v požárním sportu

 ŽEHROVSKÝ PALIVEC 2020

NEDĚLE 30.08.2020

Začátek soutěže 09:00

 

Místo konání :Žehrov – sportovní areál U rybníka

Program soutěže :  08:15 – 08:45 – příjezd a prezentace družstev

                               09:00- nástup družstev a zahájení soutěže

Startovné :             150,- Kč / družstvo

 

Organizační pokyny : - provedení soutěže dle pokynů v pozvánce

                                    - rozdělení do kategorií přípravka, mladší a starší

                                    - startovní pořadí jednotlivých družstev určí pořadatel před zahájením soutěže

                                    - soutěž proběhne dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a pro rok 2020 s některými výjimkami popsanými                                           níže

                                   - soutěž bude probíhat pouze v požárním útoku - dle počtu přihlášených družstev bude na začátku soutěže rozhodnuto, zda bude                                          soutěž na jeden či dva útoky

Občerstvení :         zajištěno v rámci sportovního areálu

Povrh sportovní dráhy :    náběhová dráha zpevněná (zámková dlažba) jinak travnatý povrch

Terče :           sklopné

Materiál :       veškerý materiál vlastní včetně požárního stroje. Pořadatel dodá jednotný přetlakový ventil.

 

Přihlášení do soutěže :

Petr Vilde-mail: vilici@seznam.cz  tel.: 728 654 346

 

UPOZORNĚNÍ:Důrazně žádáme všechny účastníky, aby dodržovali platná a vyhlášená hygienicko-epidemiologická opatření a doporučení v souvislosti s šířením koronavirusu covid-19.

Desinfekce bude v místě sportoviště zajištěna pořadatelem.

 

Požární útok

V požárním útoku soutěží minimálně 5 a maximálně 7 členů (výjimka může být u družstev přípravky)

Voda do kádě během útoku bude doplňována pouze odpadní vodou z přetlakového ventilu.

K provedení musí soutěžící používat přilbu (dle ČSN bez úprav skeletu a opatřenou podbradníkem), uzavřenou pevnou obuv, kalhoty překrývající kolena a lýtka ke kotníkům a je povoleno použití trička s krátkým rukávem – zakrývající ramena.  

1. Stroj:- Požární stříkačka smí být před startem pokusu družstva - nastartovaná

Technické požadavky:

- Požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou

- Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení (místě určené výrobcem)

- Chladič může být osazen držáky savic (max. Průměr - držáku 10mm, držák kopíruje chladič)

Obsluha motorové stříkačky:

- kategorie STARŠÍ provádí pověřený člen družstva (pod dohledem dospělé osoby) osoba stojí mimo zpevněnou plochu

- kategorie MLADŠÍ a PŘÍPRAVKA provádí dospělá osoba nebo závodník pod dozorem (dozor stojí tak, aby mohl účinně zasáhnout, a nahlásí se před zahájením PÚ startérovi)

 

2. Sání:Technické požadavky:

- 2x savice průměr 110 x 1,6m +/- 5cm včetně šroubení – mohou přesahovat obrys základny

Kategorie STARŠÍ - savice musí být sešroubovány před dokončením pokusu ,,nástřiku"

Kategorie MLADŠÍ - přívodní vedení sešroubované před pokynem ,,Na základnu"

- 1x sací koš průměr 110 se zpětnou klapkou ovládanou z venkovní strany (oka bez úprav – dodané výrobcem)

Provedení:

- Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici před ponořením do vody.

- Koš a sací vedení může být rozpojeno, až na pokyn startéra

- Podložka pod spojení savic o rozměrech max. 1x1 metr o maximální tloušťce 10mm bez výřezů a výstupků

- Hákové klíče - max. počet 4ks, bez úprav a omotávek (nejsou nutnou součástí)

 

3. Útočné vedení:

Technické požadavky:

- 2x hadice B 75 – minimální délka 9,5m / plošná šíře 113mm

- 4x hadice C 52 – minimální délka 9,5m / plošná šíře 79mm

- Rozdělovač s funkčními ventily, bez přídavného držadla ,,T,, ( kulový nebo vřetenový)

- 2x proudnice C – vlastní (max. průměr výstřikové hubice 12,5mm + 0,1mm, max. délka 450mm )

Provedení:

- Proudnice se při nástřiku může dotýkat země

- Mezi spojkami včetně ozubů jednotlivých půlspojek musí být mezera tak, aby se tam dal vložit laminovaný list papíru

- Koncovka soutěžní hadice B se nesmí dotýkat ventilu nebo být přes ventil přehozena

- Všechny hadicové půlspojky, včetně půlspojek na rozdělovači a půlspojky na motorové stříkačce mohou být osazeny pojistkami proti rozpojení

 

4. Značky umístěné družstvem:

- Značky pro označení vzdálenosti je povoleno umístit pouze – na okraj dráhy / u pažení /

 

5. Příprava základny a startování:

- Doba přípravy družstva na základně je 5 min.

- Čas přípravy začíná tehdy, když rozhodčí vyzve družstvo pokynem ,, Na základnu, (po připojení přetlakového ventilu a ustavení stroje)

dále: ( kategorie Mladší žáci připojené přívodní vedení na stroj)

- Při přípravě základny ,,rovnání materiálu,, smí pomáhat jen jeden vedoucí družstva

- kategorie MLADŠÍ ŽÁCI a PŘÍPRAVKA (přítomnost vedoucího ,,5min. - celá příprava základny,, )

- kategorie STARŠÍ ŽÁCI

(přítomnost vedoucího ,, poslední 2 min. přípravy základny ,, - vstup na pokyn rozhodčího)

- Čas přípravy končí, když celé družstvo nastoupí na přípravnou čáru

- Uzavření dráhy se provede na pokyn STARTÉRA (např. píšťalkou)

- Startování je prováděno startovací pistolí

- Při špatném startu je družstvo vráceno (druhým výstřelem nebo píšťalkou)

- Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu

- Vráti-li se některý člen družstva nebo vedoucí na základnu po uzavření dráhy, (např. upravit spadlý materiál) je to posuzováno jako jeden chybný start

- Po odstartování pokusu není povolen vstup vedoucího a jiné osoby do prostoru dráhy a zpevněné plochy základny (mimo obsluhy stroje v kategorii Mladší žáci)

6. Měření

- Měření disciplíny se provádí elektronickou časomírou

- V případě selhání časomíry (družstvo provede opakování pokusu)

- K dokončení disciplíny ,,soutěže,, lze provést ruční měření

 

7. Neplatnost pokusu

- Při přešlapu nebo dotyku čáry nástřiku ( ,,čára nástřiku je nedotknutelná,, )

- Nestříká-li útočný proud do svého terče

- Pokud není do 60 s. zavodněno čerpadlo a do 120 s. ukončen pokus

- Pokud při plnění disciplíny není použit všechen materiál

- Pokud při závadě na vedení ,, vytékání vody v prostoru dráhy,, (rozpojení hadice, špatné zapojení, vyklouznutí proudnice, špatné uzavření středu rozdělovače, prasklá hadice atd.) není ,,ihned,, zastavena dodávka vody do vedení( po opravě závady na vedení může družstvo pokračovat v plnění disciplíny)

 

Materiál, který dodá pořadatel :

plošina 2x2 m

přetlakový ventil

nádrž na vodu

sklopné terče

1 hadice B 75 na odpadní vodu

Ostatní materiál si zajišťuje soutěžní družstvo vlastní

 

 

Technické ustanovení:Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. K účasti nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstva odpovídá za kázeň družstva během celé soutěže.

 

Protesty :  Protesty a vyloučení ze soutěže dle Směrnic hasičských soutěží, při podání protestu bude požadována kauce 200,- Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena. Protest bude podán v písemné formě a to nejdéle do 10. minut od skončení pokusu.

 


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-zehrov-11453.htmlKód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Starší žáci
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Žehrov MBPetr Vild
22Příšovice LIPetr Vild
33Olešnice SMPetr Vild
44Žehrov Mnichovo HradištěMBPetr Vild
55Lažany LIEduard Dvořák
66Doubrava MBPetr Vild
77Ploukonice SMPetr Vild
Mladší žáci
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Žehrov MBPetr Vild
22Příšovice ALIPetr Vild
33Olešnice SMPetr Vild
45Žehrov Mnichovo HradištěMBPetr Vild
56Lažany LIEduard Dvořák
67Svijany LIPetr Vild
78Lažany BLIEduard Dvořák
Přípravka
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Olešnice SMPetr Vild


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Přípravka žáci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Olešnice SM--34,332020/08/30 Plamen útok, sklopka
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Starší žáci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Žehrov MB--14,902020/08/30 Plamen útok, sklopka
2.  Olešnice SM--19,552020/08/30 Plamen útok, sklopka
3.  Příšovice LI--21,582020/08/30 Plamen útok, sklopka
4.  Doubrava MB--22,222020/08/30 Plamen útok, sklopka
5.  Žehrov Mnichovo Hradiště MB--24,882020/08/30 Plamen útok, sklopka
6.  Lažany LI--29,422020/08/30 Plamen útok, sklopka
7.  Ploukonice SM--43,622020/08/30 Plamen útok, sklopka
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Mladší žáci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Žehrov MB--18,762020/08/30 Plamen útok, sklopka
2.  Příšovice LI--21,232020/08/30 Plamen útok, sklopka
3.  Žehrov Mnichovo Hradiště MB--21,322020/08/30 Plamen útok, sklopka
4.  Svijany LI--22,982020/08/30 Plamen útok, sklopka
5.  Olešnice SM--25,302020/08/30 Plamen útok, sklopka
6.  Lažany B LI--29,892020/08/30 Plamen útok, sklopka
7.  Lažany LI--39,902020/08/30 Plamen útok, sklopka
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2019/04/20 Žehrov,areál u rybníka, Velikonoční pohár 1.ročník 2B
-
2020/08/30 Žehrov - areál U rybníka, ŽEHROVSKÝ PALIVEC 2020
-
2021/08/28 Žehrov - areál U rybníka, Žehrovský PALIVEC 2021
-
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2021/09/25 Horšovský Týn, Městský stadion, Vzpomínkový memoriál 2021
-
2021/09/25 Hasičský areál Častohostice, Memoriál Káje Hochmana
-
2021/09/25 Poděvousy Fotbalové hřiště, Memoriál Jirky Posledního
-
2021/09/25 SDH Ploukonice, Noční soutěž Ploukonice
-
2021/09/25 Nasobůrky, Noční soutěž v požárním útoku
-
2021/09/25 Police - zámecký areál, Noční soutěž - 10. MEMORIÁL Jana Slámy
-
2021/09/26 !!!PŘELOŽENO!!! Suchonice, O pohár starostky obce Suchonice, 2B
-
2021/10/02 Velké Hoštice, Hoštický pohár
-
2021/10/02 Morašice -hřiste, o pohar starosty obce
-
2021/10/02 Nová Ves - Hřiště nad Vsí, O pohár starosty SDH
-
2021/10/09 Zdislavice náves, PÚ+překážky+člun
-
2021/10/09 PODHRADNI LHOTA, Memoriál Davida Žejdlika
-
2021/10/09 Kostelany hřiště, Noční útok Kostelany
-
2021/10/16 Vésky, Noční hasičská soutěž O putovní pohár Favexu
-
2021/10/30 Knínice u hasičárny, TFA Knínický železný hasič
-
2021/11/13 Sametový pohár- Pohořelice, Sametový pohár
-
2021/12/11 Kuřim, parkoviště TOS Kuřim, O VÁNOČNÍHO KAPRA SDH KUŘIM
-
Kdy Kde Liga